สาระน่ารู้สาระน่าสนใจ

ออกแบบ 3D สำคัญอย่างไรกับงานออกแบบบรรจุภัณฑ์

            บรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญกับองค์กรธุรกิจและผู้ประกอบการทุกประเภทสินค้า ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ หรือพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าประเภทอาหาร หรือขายของกินอยู่ตามตลาดนัด ตลาดคลองถม หรืออื่น ๆ ปัจจุบันนิยมออกแบบบรรจุภัณฑ์ใช้เองเพื่อบ่งบอกความเป็นแบรนด์และทำให้ลูกค้าจดจำหรือเข้าถึงสินค้าได้ง่าย งานออกแบบ 3D จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์มากขึ้น

งานออกแบบ 3D คืออะไร

            ออกแบบ 3D หรือการออกแบบ 3 มิติ หมายถึง การออกแบบที่มีลักษณะของชิ้นงานออกมาเหมือนจริงมากที่สุด สามารถเห็นได้ทั้งความกว้าง ความยาว และความลึก แตกต่างจากการออกแบบด้วยภาพวาดหรือออกแบบในกระดาษ เพราะมีความสมจริงมากกว่า ซึ่งส่วนใหญ่เราจะเห็นรูปแบบ 3D จากหนังแอนนิเมชั่น ปัจจุบันการออกแบบ 3D ถูกนำมาใช้กับงานออกแบบเพื่อการสร้างตัวอย่างก่อนที่จะลงมือสร้างของจริง และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ออกแบบ 3D กับงานออกแบบบรรจุภัณฑ์

            ปัจจุบันการเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าทำได้ไม่ยาก สินค้าหลายประเภทมีโรงงานผลิตรองรับและให้บริการแบบ One stop Service คือให้บริการแบบครอบคลุมครบทั้งวงจร ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนถึงการจัดส่งสินค้าจนถึงมือผู้ประกอบการ หากเป็นสินค้าประเภทของกินหรือเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ผลิตสินค้าด้วยตัวเอง เช่น การขายอาหาร ขนมหวาน หรือสินค้าแปรรูป มีโลโก้มีแบรนด์เป็นของตัวเอง เพียงออกแบบสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับสินค้า ก็สามารถสร้างความโดดเด่นทำให้แบรนด์สินค้าเป็นที่จดจำได้ง่าย

            งานออกแบบ 3D หรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยภาพ 3 มิติ ช่วยสร้างความแตกต่างทำให้งานออกแบบตอบโจทย์ผู้ประกอบการเพราะสามารถสร้างความแตกต่าง เพราะเป็นงานออกแบบที่เสมือนจริง ทำให้นำมาใช้บรรจุหีบห่อสินค้าได้อย่างเหมาะสม ข้อดีของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยงานออกแบบ 3D ก็คือ ทำให้พบปัญหาในการใช้บรรจุหีบห่อได้ง่าย เมื่อพบปัญหาแล้วสามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนแก้ไขการออกแบบได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลา

ออกแบบ 3D มีประโยชน์ต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ อย่างไร

  • ออกแบบ 3D ทำให้การออกแบบบรรจุภัณฑ์มีความสวยงามและแปลกแตกต่างจากคู่แข่งด้านการตลาด โดยเฉพาะการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกัน และยังทำให้สินค้าและแบรนด์ผลิตภัณฑ์เป็นที่จดจำของลูกค้า
  • ทำให้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีคุณสมบัติที่แข็งแรงสามารถช่วยปกป้องคุ้มครองและรักษาคุณภาพสินค้าได้อย่างเหมาะสม
  • บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบได้ตอบโจทย์ต่อการใช้งานยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

การนำออกแบบ 3D มาประยุกต์ใช้กับงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ถือเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดที่นอกจากใช้สู้กับคู่แข่งด้านการตลาดได้แล้ว ยังสร้างการจดทำทำให้ลูกค้าสามารถจดจำแบรนด์สินค้าและเข้าถึงสินค้าของเราได้ง่ายยิ่งขึ้น