สาระน่ารู้สาระน่าสนใจ

ออกแบบ 3D กับงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สำนักงาน

ปัจจุบันออฟฟิศหรือสถานที่ทำงานของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ และองค์กรธุรกิจต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เน้นความสะดวกสบาย เดินทางง่าย หรือตั้งอยู่ในเมืองใหญ่เพื่อความคล่องตัวในการทำธุรกิจ โดยเลือกใช้ห้องชุดในคอนโดมิเนียม ห้องแบ่งเช่า หรือตึกแถวทำเป็นสำนักงานเล็ก ๆ แทนการปลูกสร้างอาคารสำนักงานเป็นของตัวเอง การออกแบบตกแต่งภายในเน้นการออกแบบโดยประยุกต์ใช้เฟอร์นิแจอร์และอุปกรณ์สำนักงานให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ออกแบบ 3D จึงมีบทบาทสำคัญมาก

ออกแบบ 3D กับงานออกแบบเฟอร์นิแจอร์และอุปกรณ์สำนักงาน

ออกแบบ 3D หรือ งานออกแบบด้วยภาพ 3 มิติ เป็นการออกแบบที่ชิ้นงานมีลักษณะเสมือนจริง เพราะสามารถมองเห็นได้ทั้งความกว้าง ยาว สูง ต่ำ หนา บาง รวมทั้งบรรยากาศล้อมรอบ ซึ่งต่างจากงานออกแบบ 2 มิติ ที่ไม่สามารถมองมิติได้ลึกเท่ากับ 3D การออกแบบประเภทนี้จึงเหมาะกับงานออกแบบเฟอร์นิแจอร์และอุปกรณ์สำนักงานสำหรับการออกแบบและตกแต่งออฟฟิศที่มีพื้นที่ไม่มาก แต่เน้นประโยชน์ใช้งานให้อเนกประสงค์มากขึ้น เช่น

  • ออกแบบ 3D กับงานออกแบบอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการใช้ภายในสำนักงาน เพื่อให้ได้รรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและขนาดของพื้นที่ ข้อดีก็คือการออกแบบด้วยภาพ 3 มิติ ช่วยสื่อสารหรือทำความเข้าใจกับโรงงานผู้ผลิตได้ง่ายขึ้น ทำให้ได้เฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์สำนักงานที่ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด
  • ออฟฟิศที่มีขนาดเล็ก นิยมประยุกต์ใช้อุปกรณ์สำนักงาน เช่น ตู้ล็อคเกอร์ ล็อกเกอร์เก็บของเป็นของตกแต่งภายใน หรือใช้สำหรับจัดแบ่งพื้นที่ภายในให้มีความเป็นส่วนตัว การออกแบบ 3D นอกจากช่วยให้การออกแบบล็อคเกอร์เหมาะสมกับขนาดพื้นที่และการใช้งาน สามารถสั่งซื้อหรือสั่งผลิตจากโรงงานได้ตามความต้องการแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกแบบตกแต่งไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าวัสดุตกแต่งอีกด้วย
  • ออฟฟิศหรือสำนักงานบางรูปแบบ นิยมใช้พื้นที่โล่งๆหรือเปิดกว้างถึงกัน เฟอร์นิแจอร์และอุปกรณ์สำนักงาน นอกจากจะต้องออกแบบให้เหมาะสมทั้งการใช้งานและขนาดพื้นที่ การออกแบบให้มีความโดดเด่นสวยงาม มีผลต่อความพึงพอใจและสร้างการจดจำให้กับของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ออกแบบ 3D จึงมีบทบาทสำคัญต่องานออกแบบเฟอร์นิแจอร์และอุปกรณ์สำนักงานที่ต้องออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะ เพราะชิ้นงานการออกแบบที่ได้เป็นงานเสมือนจริง เมื่อพบเห็นปัญหายังสามารถแก้ไขแบบได้ง่าย

นอกจากนั้น ออกแบบ 3D กับงานออกแบบเฟอร์นิแจอร์และอุปกรณ์สำนักงาน ยังมีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิต เพราะเป็นงานออกแบบที่มีความละเอียดเสมือนจริง สามารถพัฒนาการออกแบบเฟอร์นิแจอร์หรืออุปกรณ์สำนักงาน ให้แตกต่าง มีความสวยงามทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานภาครัฐ

ออกแบบ 3D กับงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สำนักงาน
ปัจจุบันออฟฟิศหรือสถานที่ทำงานของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ และองค์กรธุรกิจต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เน้นความสะดวกสบาย
Read more.
ความแตกต่างของงานออกแบบ 3D Animation และงานออกแบบทั่วไป
งานออกแบบก็คือ การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงานที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ และมีความเข้าใจร่วมกันเป็นการใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ ลักษณะของการออกแบบมีทั้งภาพวาดลายเส้นและแบบจำลองเป็นภาพเคลื่อนไหวที่เรียกว่างานออกแบบ
Read more.
ออกแบบ 3D กับงานออกแบบสิ่งปลูกสร้าง
ปัจจุบันงานเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง ทั้งอาคารที่ปลูกสร้างเป็นบ้านอยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โกดังเก็บสินค้าหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
Read more.
งานออกแบบ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ปัจจุบันการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป โดยสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ก็คือเทคโนโลยี
Read more.
งานออกแบบ 3D Animation สำคัญอย่างไร ต่อการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์
การปรับภาพลักษณ์เป็นเรื่องสำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ขนาดบรรจุ หรือปริมาณสินค้าที่บรรจุต่อหน่วยเท่า ซึ่งตามหลักจะมีช่วงอายุที่ต้องพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่
Read more.
ออกแบบ 3D สร้างเอกลักษณ์ให้กับองค์กร ได้อย่างไร
ยุคที่การติดต่อสื่อสารทำได้สะดวกรวดเร็วและไร้พรมแดน ส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อองค์กรธุรกิจ เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน
Read more.