สาระน่ารู้สาระน่าสนใจ

เทคนิคการตั้งชื่อแบรนด์ ให้คนจำง่าย ยอดขายปัง

ยุคนี้การมีหลาย ๆ อาชีพตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด และการมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองไม่ว่าจะทำเป็นอาชีพเสริม อาชีพรอง หรืออาชีพหลัก ก็ทำได้ไม่ยากเพียงมีเทคนิคการตั้งชื่อแบรนด์ให้คนจำง่ายก็สามารถสร้างยอดขายช่วยให้ธุรกิจเติบโตและประสบสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว หากใครกำลังคิดจะสร้างแบรนด์ บทความนี้นอกจากมีคำแนะนำแล้วเรายังมีไอเดียสร้างสื่อโฆษณาด้วย 3D Animation มาแนะนำอีกด้วย

แบรนด์ คืออะไร

แบรนด์สินค้า หมายถึงสิ่งที่สร้างหรือออกแบบให้มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งนั้น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงตัวตนของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะให้ลูกค้าสามารถจดจำและจำแนก บริษัท สินค้า หรือ บุคคล ออกจากคู่แข่งได้ แบรนด์สินค้ามักนำเสนอผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ออกแบบในลักษณะของภาพนิ่ง คลิป หรือภาพเคลื่อนไหวที่เรียกกันว่า 3D Animation

เทคนิคการตั้งชื่อแบรนด์ ให้คนจำง่าย

เมื่อแบรนด์สินค้าคือสัญลักษณ์ที่ต้องนำเสนอให้ลูกค้าจดจำ เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคสามารถแยกสินค้าของเราออกจากคู่แข่งที่จำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันได้อย่างชัดเจน นอกจากการออกแบบให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นน่าสนใจแล้ว การตั้งชื่อแบรนด์ก็มีส่วนสำคัญทั้งต่อผลิตภัณฑ์และการนำเสนอผ่านสื่อโฆษณา เช่น นำเสนอผ่านภาพเคลื่อนไหวหรือ3D Animation โดยต้องมีลักษณะที่ดี ดังนี้

1. ตั้งชื่อแบรนด์ให้ง่ายต่อการออกเสียง เพื่อช่วยให้จดจำได้ง่ายและส่งผลต่อการบอกต่อ

2. การตั้งชื่อแบรนด์ควรมีความเป็นสากล เพื่อรองรับการขยายตลาดโดยเฉพาะตลาดออนไลน์ที่สามามารถสร้างเครือข่ายไปทั่วโลก

3. ชื่อแบรนด์ควรมีความหมายที่ดี เพราะความหมายที่ดีนอกจากมีผลทางจิตวิทยาแล้ว ยังมีผลต่อการจดจำภาพลักษณ์ที่ดีอีกด้วย

4. การตั้งชื่อแบรนด์ ควรมีส่วนสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ เพราะมีผลต่อการแข่งขันด้านการตลาด เนื่องจากทำให้ลูกค้าเห็นภาพความแตกต่างของสินค้าประเภทเดียวกันได้ง่าย เมื่อมีการนำเสนอผ่านสื่อโฆษณาทั้งภาพเคลื่อนไหวที่เรียกว่า 3D Animation หรือการนำเสนอด้วยภาพนิ่ง เมื่อได้ยินชื่อแบรนด์ก็สามารถรับรู้ถึงความแตกต่างได้ชัดเจน

5. การออกแบบแบรนด์สินค้า หรือตรายี่ห้อต้องสอดคล้องกับลักษณ์สินค้าหรือกลุ่มธุรกิจ เพราะการออกแบบที่เหมาะสมสอดคล้องกับตัวสินค้า เป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ขายและช่วยส่งเสริมสินค้าไปพร้อม ๆ กัน

6. ชื่อแบรนด์ที่ดี ต้องสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการได้มากกว่าแบรนด์อื่นซึ่งขายสินค้าประเภทเดียวกัน

7. ชื่อแบรนด์สินค้าที่ดี ต้องรองรับการขยายฐานลูกค้าได้ง่าย หมายถึงชื่อแบรนด์ต้องไม่เจาะจงเกินไป เพราะเมื่อมีการเพิ่มเติมประเภทสินค้าเข้ามาในสายการผลิตก็สามารถเพิ่มเติมจากแบรนด์เดิมได้อย่างเหมาะสม

สำหรับการตั้งชื่อแบรนด์ให้เป็นที่สนใจและจดจำง่ายตามเทคนิคทั้ง 7 ข้อ ไม่เพียงช่วยให้สินค้าเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อการนำเสนอแบรนด์ผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อโฆษณาที่เป็นภาพเคลื่อนไหวแบบ 3D Animation ช่วยให้สินค้าและแบรนด์มีความน่าสนใจแตกต่างไปจากคู่แข่งด้านการตลาดได้ดีอีกด้วย