สาระน่ารู้สาระน่าสนใจ

สร้างสรรค์งานออกแบบ ด้วย 3D Animation

            การพัฒนาของเทคโนโลยี ไม่ได้ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ในหลาย ๆ ด้านเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาประยุกต์หรือสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบเก่า ๆ ให้มีความทันสมัยเหมาะกับยุคสมัยและสอดคล้องกับสังคมในยุคไอทีได้อย่างลงตัว การออกแบบด้วย 3D Animation คือความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ช่วยให้การออกแบบจากภาพวาดหรือภาพนิ่ง กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวทำให้งานออกแบบมีความเหมือนจริงและนำไปใช้ประประโยชน์ได้มากขึ้น

ออกแบบภายนอกบ้าน

สร้างสรรค์งานออกแบบ ด้วย 3D Animation

            3D (Three Dimension) หมายถึง ภาพสามมิติ ที่ประกอบไปด้วย ความกว้าง ความสูง และความลึก ส่วนคำว่า Animation เป็นสื่อชนิดหนึ่งเกิดจากการนำภาพนิ่งหลายๆภาพมาฉายอย่างต่อเนื่องกัน เพื่อให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหว ดังนั้น 3D Animation จึงเป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวสามมิติ ซึ่งใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟฟิคสามมิติสร้างขึ้น

ออกแบบ3D ออกแบบภายนอกบ้าน ออกแบบภายนอกทาวน์โฮม

            ปัจจุบันการออกแบบด้วย 3D Animation ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากหรือต้องมีบุคลกรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบอยู่ในองค์กร เพราะมีบริษัทรับออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์อนิเมชั่น (Computer Animation ) หรือรับทำ 3D อนิเมชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการ เพียงเลือกบริษัทที่มีประสบการณ์หรือมีทีมงานด้านการออกแบบโดยตรงก็สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบได้ตามที่ต้องการและใช้เวลาไม่นาน เนื่องจาก มีซอฟแวร์ที่ช่วยให้การทำ 3D Animation สะดวกรวดเร็วขึ้น

ออกแบบ ด้วย 3D Animation มีกี่ประเภท

            งาน Animation หรืองานออก3D อนิเมชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยในงานหนึ่งชิ้นอาจจัดเป็นงาน Animation ได้มากกว่า 1 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทเทคนิค การออกแบบด้วย 3D Animation สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการนำเสนองานออกแบบเพื่อให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้ประกอบการเข้าใจได้ง่าย ด้วยเทคนิคการใช้ภาพประกอบซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหว นอกจากเป็นการออกแบบที่ง่ายแล้ว การอธิบายด้วยภาพเคลื่อนไหวยังช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น

2. ประเภทเหนือจริง เป็นการออกแบบด้วยภาพเคลื่อนไหว หรือ 3D Animation จากจินตนาการเป็นลักษณะการออกแบบที่มีความแปลกใหม่และไม่มีอยู่จริง สิ่งที่นำมาออกแบบเปรียบเสมือนโลกในจินตนาการที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อน

3. ประเภทตัวละครเคลื่อนไหว งานออกแบบ 3D Animation ประเภทนี้ได้แก่ การนำตัวละครหรือวัตถุที่ไม่สามารถเคลื่อน ไหวได้มาทำให้มีชีวิต เรียกว่าการสร้างตัวละครเคลื่อนไหว  ซึ่งมีรากฐานมาจากกาการ์ตูนวาดด้วยมือ ของดิสนีย์ ปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในงาน Animation ที่วาดจากมือและ  3D  Animation

3D Animation สร้างสรรค์งานออกแบบด้านใด

            3D Animation เป็นงานออกแบบด้วยภาพเคลื่อนไหวที่สามารถนำมาประยุกต์กับงานได้หลากหลายรูปแบบและหลายประเภท เช่น การนำเอา 3D มาประยุกต์กับการผลิตเกมส์ 3D การออกแบบธีมงานแต่ง ออกแบบการจัดงานแสดงสินค้า ออกแบบการประชุมสัมมนา ออกแบบศูนย์การค้า หรือ นำมาออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างแบรนด์สินค้าให้โดดเด่นและมีความแตกต่าง

ออกแบบ3D ออกแบบห้องนอน ออกแบบบ้าน

            งานออกแบบด้วย3D Animation เป็นธุรกิจบริการที่นอกจากสร้างสรรค์งานออกแบบด้านต่าง ๆ ให้องค์กรธุรกิจแล้ว ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารเพื่อถ่ายทอดกระบวนการทำงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจได้ง่ายขึ้น

งานออกแบบ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ปัจจุบันการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป โดยสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ก็คือเทคโนโลยี
Read more.
งานออกแบบ 3D Animation สำคัญอย่างไร ต่อการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์
การปรับภาพลักษณ์เป็นเรื่องสำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ขนาดบรรจุ หรือปริมาณสินค้าที่บรรจุต่อหน่วยเท่า ซึ่งตามหลักจะมีช่วงอายุที่ต้องพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่
Read more.
ออกแบบ 3D สร้างเอกลักษณ์ให้กับองค์กร ได้อย่างไร
ยุคที่การติดต่อสื่อสารทำได้สะดวกรวดเร็วและไร้พรมแดน ส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อองค์กรธุรกิจ เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน
Read more.
งานออกแบบ 3D ต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างแตกต่าง
การออกแบบ หมายถึงการถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้
Read more.
งาน3D Animation กับธุรกิจ wedding planner
ธุรกิจรับจัดงานแต่งงาน (Wedding Planner) เป็นงานบริการที่ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการเท่านั้น แต่ยังสร้างความทรงจำดี
Read more.
สร้างสรรค์งานออกแบบ ด้วย 3D Animation
การพัฒนาของเทคโนโลยี ไม่ได้ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ในหลาย ๆ ด้านเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาประยุกต์หรือสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบเก่า
Read more.