สาระน่ารู้สาระน่าสนใจ

7 ข้อดี ออกแบบร้านอาหาร ด้วย 3D Animation

            ผู้ประกอบการร้านอาหาร ความสำเร็จของธุรกิจขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นด้านรสชาติของอาหาร บรรยากาศและสภาพแวดล้อม ที่จอดรถ ทำเลค้าขาย เมนูอาหาร และการออกแบบตกแต่งสถานที่ รวมไปถึงงานด้านบริการ ซึ่งปัจจัยความสำเร็จเกือบทั้งหมดมีเรื่องงานออกแบบมาเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น และการออกแบบด้วย 3D Animation คือการออกแบบที่ตอบโจทย์มากที่สุด

7 ข้อดี ออกแบบร้านอาหาร ด้วย 3D Animation

            การออกแบบร้านอาหารหรือออกแบบตกแต่งร้านด้วย 3D Animation เป็นการออกแบบด้วยภาพเคลื่อนไหวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถนำมาประยุกต์กับงานออกแบบได้เกือบทุกประเภท สำหรับข้อดีของการออกแบบร้านอาหาร ด้วย 3D Animation ได้แก่

  1. การออกแบบร้านอาหาร เป็นงานที่ต้องใช้จินตนาการเพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ตอบโจทย์ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการให้ได้มากที่สุด งานออกแบบด้วย 3D Animation สามารถใช้ภาพเคลื่อนไหวสร้างจินตนาการได้อย่างไม่มีขอบเขต ทำให้ง่ายสำหรับนักออกแบบในการนำเสนอรูปแบบ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ไม่มีแบบหรือไม่มีไอเดียมาก่อน
  1. การออกแบบร้านอาหารด้วย 3D Animation ช่วยให้สามารถอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนและเข้าใจยากในการออกแบบตกแต่งร้านให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นผลดีสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารในการสื่อสารกับนักออกแบบ และช่างผู้รับเหมาทำให้ได้แบบร้านตรงตามความต้องการมากที่สุด
  1. การออกแบบด้วยภาพเคลื่อนไหว เป็นการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง ทำให้การออกแบบจัดพื้นที่ใช้สอยภายในร้าน บริเวณร้าน สถานที่จอดรถหรืออื่น ๆ ถูกจัดแบ่งได้อย่างลงตัวเหมาะสมกับการใช้งาน

5. สร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือของร้านอาหารให้มีความชัดเจนตามความต้องการของผู้ประกอบการได้ง่าย เพราะการออกแบบด้วย 3D Animation นอกจากช่วยสื่อสารให้ผู้ประกอบการและนักออกแบบเข้าใจตรงกันแล้ว ภาพเคลื่อนไหวยังแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน

6. การออกแบบร้านอาหารด้วย 3D Animation เป็นการสร้างโมเดลที่ดูสวยงามและละเอียดกว่าการเขียนแบบด้วยภาพ 2 มิติ หรือเขียนรูปภาพแบบปกติทั่วไป ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจลงทุน

7. นักออกแบบหรือผู้รับออกแบบด้วย 3D Animation ส่วนใหญ่มีทักษะความรู้ในการใช้โปรแกรมด้านการออกแบบโดยเฉพาะ จึงสร้างผลงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัล ให้เกิดเป็นงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์แปลกใหม่ช่วยสร้างความโดดเด่นให้เป็นร้านอาหารที่ได้รับความสนใจของกลุ่มผู้บริโภคได้ง่าย

8. การออกแบบด้วย 3D Animation ทำให้การออกแบบงานที่มีความยุ่งยากทำได้ง่าย เมื่อพบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับแก้ไขแบบ ก็สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอหรือทำให้เสียเวลา มีต้นทุนต่ำเพราะไม่ต้องปรับแก้บ่อย ๆทำให้ช่างผู้รับเหมาต้องรอคอยซึ่งอาจทำให้มีต้นทุนหรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

ออกแบบ3D, ออกแบบร้านอาหารญี่ปุ่น

            ปัจจุบันงานออกแบบด้วย3D Animation ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากหรือต้องมีค่าใช้จ่ายสูง ๆ เพราะมีนักออกแบบหรือบริษัทรับออกแบบเปิดให้บริการมากมาย ในราคามาตรฐาน เพียงเลือกบริษัทรับออกแบบที่มีประสบการณ์ มีนักออกแบบที่มีความรู้ความสามารถ และมีผลงานให้พิจารณาเป็นตัวอย่าง ก็สามารถออกแบบร้านอาหารให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามได้แล้ว