สาระน่ารู้สาระน่าสนใจ

5 ไอเดีย เริ่มต้นธุรกิจเดลิเวอรี่ด้วยงานออกแบบ 3D

วิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตและการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม การเว้นระยะห่างทางสังคมนอกจากทำให้ต้องเก็บตัวหรือทำงานอยู่ที่บ้าน ยังหาซื้อสินค้าและอาหารได้ยากเพราะร้านค้าส่วนใหญ่เปิดปิดเป็นเวลาหรือบางธุรกิจต้องปิดตัวลง วิกฤตคือโอกาสใครที่กำลังคิดจะทำเริ่มต้นธุรกิจเดลิเวอรี่ วันนี้ www.allgentle.com มี5 ไอเดีย เริ่มต้นธุรกิจเดลิเวอรี่ด้วยงานออกแบบ 3D มาแนะนำ

5 ไอเดีย เริ่มต้นธุรกิจเดลิเวอรี่ด้วยงานออกแบบ 3D

ธุรกิจเดลิเวอรี่คือช่องทางสร้างรายได้ในช่วงวิกฤตไว้รัสโคโรนา โดยเฉพาะการขายอาหารหรือสินค้าประเภทของกิน เมื่อต้อง Work from Home และการอยู่บ้านเพื่อเว้นระยะห่างที่ถือเป็นการรับผิดชอบสังคมร่วมกัน ธุรกิจเดลิเวอรี่เป็นอาชีพที่น่าสนใจและน่าลงทุนในยุคนี้แต่การจะทำให้สินค้าเป็นที่สนใจหรือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็ว ก็คือการนำเสนอที่โดดเด่นน่าสนใจด้วยงานออกแบบ 3D จาก 5 ไอเดียต่อไปนี้

1. เลือกสินค้าที่คนต้องกินต้องใช้ในชีวิตประจำวัน

ไอเดียแรกสำหรับคนที่คิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจเดลิเวอรี่ ไม่ว่าจะทำเป็นอาชีพหลักหรืองานเสริมสินค้าที่เลือกลงทุนควรเป็นสินค้าที่คนต้องกินต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น อาหารหรือเครื่องดื่ม หรือวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร เช่น พืชผักผลไม้ต่าง ๆ

2. เลือกประเภทของสินค้า

ธุรกิจเดลิเวอรี่ โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นอาหารและเครื่องดื่มหรือของกินอื่น ๆ ควรเป็นสินค้าที่เก็บไว้ได้นานหรือเก็บไว้ได้ระยะหนึ่ง ไม่บูดเน่าหรือเสียรสชาติได้ง่าย และควรบรรจุหีบห่อให้เรียบร้อยเหมาะสมกับประเภทของสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยงานออกแบบ 3D เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้การออกแบบผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์สินค้าได้มากที่สุด

3. คุณภาพและประเภทของสินค้า

สินค้ามีคุณภาพและต้องรักษามาตรฐาน ตัวอย่างการทำธุรกิจเดลิเวอรี่ประเภทของกิน เช่น อาหาร ข้าวกล่อง ขนมหวาน หรือเครื่องดื่ม นอกจากต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและรสชาติได้มาตรฐานสั่งทุกครั้งต้องรสชาติไม่แตกต่างหรือเปลี่ยนไป เพราะลูกค้าส่วนใหญ่เมื่อพึงพอใจรสชาติก็จะใช้บริการต่อ ๆ ไป

4. ราคามาตรฐาน

ธุรกิจเดลิเวอรี่ในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอาชีพหรือช่องทางสร้างรายได้ที่ดี เพราะเป็นโอกาสให้หลาย ๆ ถือเอาวิกฤตเป็นโอกาส เช่น ทำอาหารหรือทำขนมและเครื่องดื่มบริการส่งถึงบ้าน ส่งถึงห้องพักเช่นในคอนโดมิเนียมในหมู่บ้านจัดสรร ทำเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก คู่แข่งด้านการตลาดก็ต้องมีมากตามไปด้วย การกำหนดราคาจึงต้องสมเหตุสมผลและมีมาตรฐานไม่ถูกหรือไม่แพงจนเกินไป

5. จัดส่งรวดเร็ว

ธุรกิจเดลิเวอรี่เป็นงานบริการอย่างหนึ่ง สิ่งที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจก็คือการจัดส่งที่รวดเร็ว ช่องทางการติดต่อสะดวกทำได้หลายช่องทาง การนำเสนอสินค้ามีรูปแบบที่โดดเด่นน่าสนใจ เช่น มีสื่อโฆษณาหรือมีการนำเสนอคอนเทนท์ด้วยงานออกแบบ 3D ที่เป็นภาพเสมือนจริงช่วยให้สินค้าได้รับความสนใจมากขึ้น

สำหรับคนที่กำลังวางแผนทำธุรกิจเดลิเวอรี่ในช่วงนี้ ไม่ว่าจะทำเป็นอาชีพหลักหรือทำเป็นอาชีพเสริม 5 ไอเดีย เริ่มต้นธุรกิจเดลิเวอรี่ด้วยงานออกแบบ 3D คงช่วยให้การเริ่มต้นธุรกิจเป็นเรื่องง่ายและสามารถประสบความสำเร็จมีรายได้ตามเป้าหมายที่ต้องการได้ไม่ยาก

5 ข้อดีของการออกแบบร้านกาแฟในฝัน ด้วยภาพ 3D
การเปิดร้านกาแฟในฝันเพื่อสร้างยอดขายในยุคนี้ งานบริการรวมทั้งรสชาติของกาแฟ ขนมหวาน และเมนูเครื่องดื่มภายในร้าน อาจยังไม่เพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้ตัดสินใจเข้ามาใช้บริการภายในร้าน
Read more.
เทคนิคการตั้งชื่อแบรนด์ ให้คนจำง่าย ยอดขายปัง
ยุคนี้การมีหลาย ๆ อาชีพตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด และการมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองไม่ว่าจะทำเป็นอาชีพเสริม อาชีพรอง
Read more.
ออกแบบ 3D เหมาะกับธุรกิจและงานออกแบบด้านใดบ้าง
งานออกแบบ ในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่มักเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้าง เพราะเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นผลงานที่มีรูปร่างหรือสัมผัสได้ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และงานออกแบบยังช่วยให้การทำงานเป็นไปตามขั้นตอน
Read more.
สร้างสื่อการสอนออนไลน์ยุคไวรัสโคโรนา ด้วย 3D Animation
การเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์สำคัญมาก โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 แต่ต้องยอมรับว่าการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนโดยเฉพาะเด็ก ๆ
Read more.
ออกแบบ 3D แตกต่างจากออกแบบ 2D อย่างไร เหมาะกับงานประเภทใดบ้าง
ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน นวัตกรรมใหม่
Read more.
ออกแบบครัวขายอาหารออนไลน์ ยุคไวรัสโควิด 19 ด้วยงานออกแบบ 3D
การแพร่ระบาดของโรคติดหรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่งผลกระทบต่อวิถีการใช้ชีวิตของคนในยุคนี้เป็นอย่างมาก ไม่เฉพาะการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโดยการทำงานอยู่กับบ้านหรือ Work
Read more.