สาระน่ารู้สาระน่าสนใจ

5 ประโยชน์ของงานออกแบบ 3D กับธุรกิจบริการ

ออกแบบ 3D คือการถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดของนักออกให้ออกมาตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการและได้ผลงานที่มีรูปร่างเหมือนจริงมากที่สุด งาน 3D หรือภาพ 3 มิติ จะมองเห็นได้ทั้งความกว้าง ความยาว และความลึก ทำให้ผลงานการออกแบบสามารถมองเห็น รับรู้ และให้ความรู้สึกที่สัมผัสได้ ปัจจุบันงาน ออกแบบ 3D มีบทบาทอย่างมากต่อธุรกิจบริการ

ออกแบบ 3D เกี่ยวข้องอย่างไรกับธุรกิจบริการ

ธุรกิจบริการ หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินกิจการแลกเปลี่ยนสินค้าที่ไม่เป็นตัวตน มีรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านความพึงพอใจและความคาดหวัง เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ธุรกิจเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง ธุรกิจเกี่ยวกับที่พักอาศัย ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ธุรกิจให้การบริการความงาม ธุรกิจเกี่ยวกับการออกกำลังกายและฟิตเนส ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจสปา และอื่น ๆ

รับออกแบบ3D, รับออกแบบร้านอาหาร

ธุรกิจบริการแต่ละประเภทเป็นธุรกิจที่ไม่มีตัวตนของสินค้า ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสนใจหรือเข้าถึงสินค้าด้วยความรู้สึก โดยประสาทสัมผัสไม่ได้ คุณภาพของการบริการขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า ดังนั้นการนำเสนอสินค้าหรือรูปแบบการให้บริการที่สามารถสื่อให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่าย ให้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนได้สัมผัสสินค้าหรือบริการจริง ๆ ก็คือการออกแบบ 3D

5 ประโยชน์ของงานออกแบบ 3D กับธุรกิจบริการ

งานออกแบบ 3D เปรียบเสมือนเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อการรับรู้ที่ตรงกันระหว่างผู้ออกแบบและเจ้าของธุรกิจ นอกจากช่วยให้เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการเห็นภาพทั้งหมดก่อนสร้างแบรนด์ธุรกิจให้เป็นที่จดจำของลูกค้า งานออกแบบ 3D ยังมีประโยชน์ต่อธุรกิจบริการในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้

1. ช่วยให้งานออกแบบสมบูรณ์ เพราะการออกแบบสามารถเก็บรายละเอียดแต่ละด้านของธุรกิจบริการนั้น ๆ ได้มากกว่าการออกแบบทั่วไป

2. งานออกแบบด้วยระบบ 3 มิติ เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีลูกเล่นที่สามารถออกแบบได้หลากหลาย ง่ายต่อการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจบริการที่ส่งผลดีต่อการแข่งขันด้านการตลาด

3. งานออกแบบ 3D เป็นการออกแบบด้วยโปรแกรม เมื่อออกแบบชิ้นงานเสร็จแล้วยังตรวจสอบได้ง่าย หากพบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องก็สามารถแก้ไขได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่างานออกแบบ 2 มิติ

4. ออกแบบ 3D สะดวกรวดเร็วและใช้เวลาไม่นาน เหมือนงานออกแบบ 2 มิติ (ภาภวาด)

ร้านอาหารสไตล์ Industrial Loft, ออกแบบร้านอาหาร, ออกแบบร้านอาหารร้าน Industrial Loft, Industrial Loft, รับออกแบบร้านอาหาร, 3D Perspective, Allgentle, รับทำภาพ 3D, รับเขียนแบบ 3D

5. งานออกแบบ 3 มิติ สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดที่ซับซ้อนลงไปในชิ้นงานเดิมได้ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดความเสียหาย ทำให้ได้งานออกแบบที่หลากหลาย โดยสามารถต่อยอดธุรกิจบริการให้มีความแปลกใหม่มากขึ้น

ปัจจุบันงานออกแบบ 3D ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากนำการออกแบบมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจบริการในด้านต่าง ๆ แล้ว ออกแบบ 3D ยังมีบทบาทสำคัญกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างการแบรนด์ธุรกิจให้เป็นที่จดจำของลูกค้าหรือผู้บริโภค ทำให้เข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

3D Animation ยกระดับการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์
การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 รอบที่ 2 ทำให้สถานศึกษาต้องหยุดการเรียนการสอน
Read more.
เทคนิคสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ด้วยงานออกแบบ 3D
ปัจจุบันการทำธุรกิจทุกประเภทและทุกขนาดให้ประสบความสำเร็จ ต้องตามทันเทคโนโลยีและใช้สื่อโซเชียลให้เกิดประโยชน์ นอกจากทำธุรกิจแบบออฟไลน์แล้วก็ต้องเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารหรือสร้างแบรนด์สร้างตัวตนผ่านสื่อออนไลน์ให้เป็นที่รู้จัก ทำให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วที่สุด สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างแบรนด์หรือสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์
Read more.
5 ไอเดีย เริ่มต้นธุรกิจเดลิเวอรี่ด้วยงานออกแบบ 3D
วิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตและการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม การเว้นระยะห่างทางสังคมนอกจากทำให้ต้องเก็บตัวหรือทำงานอยู่ที่บ้าน
Read more.
3D Animation กับงานออกแบบร้านอาหารสไตล์งานวัด
ความเคร่งเครียดจากการทำงาน หรือต้องการพักผ่อนกับคนในครอบครัวด้วยการทานข้าวนอกบ้าน เป็นกิจกรรมที่คนส่วนใหญ่นิยมทำกันอยู่แล้ว ผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีไอเดียสามารถออกแบบตกแต่งร้านให้มีสไตล์ที่โดดเด่น หรือมีบรรยากาศที่แปลกแตกต่างจากร้านอาหารทั่ว
Read more.
วิธีเลือกบริษัทรับออกแบบ 3D และการเตรียมความพร้อมก่อนว่าจ้าง
วิธีเลือกบริษัทรับออกแบบ 3D และการเตรียมความพร้อมก่อนว่าจ้าง ปัจจุบันงานออกแบบ 3D
Read more.
3D Animation กับงานออกแบบและการนำเสนอ
ยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญกับทุกองค์กรและจำเป็นต้องนำไปใช้กับการทำงานหรือใช้ประโยชน์กับการทำธุรกิจทุกประเภท งานออกแบบและการนำเสนอก็เช่นเดียวกันที่นอกจากออกแบบได้ตามที่ลูกค้าต้องการแล้ว บางครั้งยังต้องนำเสนอผลงานเพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า ยิ่งมีคู่แข่งรูปแบบการนำเสนอที่โดดเด่นชัดเจนด้วย 3D
Read more.