Uncategorized

เรื่องน่ารู้ งานออกแบบ 3D Animation และการสร้าง Story ให้กับแบรนด์สินค้า

เรื่องน่ารู้ งานออกแบบ 3D Animation และการสร้าง Story ให้กับแบรนด์สินค้า

งานออกแบบ 3D Animation คือแนวทางทำการตลาดของแบรนด์สินค้าต่าง ๆ ที่ได้ผลตอบรับทำให้แบรนด์สินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นที่จดจำ และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ดีที่สุดในปัจจุบัน งานออกแบบ 3D Animation คืออะไรและแนวทางทำการตลาดมีขั้นตอนอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ 

ออกแบบ3D ออกแบบร้านอาหารญี่ปุ่น ออกแบบร้านซูชิ

งานออกแบบ 3D Animation คืออะไร

3D Animation หมายถึง การสร้างภาพเคลื่อนไหวที่มองเห็นแบบ 3 มิติ โดยผ่านกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การออกแบบที่เกิดจากการวาดภาพครั้งละภาพ แต่ใช้หลายๆพันภาพมาทำให้เกิดภาพเคลื่อนไหว Animation ที่ป็นการถ่ายภาพของหุ่นจำลองที่ค่อยๆขยับ โดยโมเดลที่สร้างขึ้นสามารถใช้ได้หลายครั้งและผลิตได้หลายตัวแต่ต้องอาศัยเวลาและความทุ่มเทมาก และงานออกแบบด้วย คอมพิวเตอร์อนิเมชั่น ซึ่งก็คือการรับทำ 3D อนิเมชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ เพราะปัจจุบันมีซอฟแวร์ที่สามารถช่วยให้การทำ 3D Animation ง่ายขึ้น

การสร้าง Story ให้กับแบรนด์สินค้า คืออะไร

งานออกแบบ 3D Animation คือการสร้างภาพเคลื่อนไหว ที่มองเห็นแบบ 3 มิติ ทั้งความสูงความกว้าง และความลึก ทำให้งานออกแบบมีความสมจริง โดยองค์ประกอบสำคัญของภาพเคลื่อนไหว ได้แก่ตัวละครที่อยู่ในงานแอนนิเมชั่นหรือเป็นการสร้าง Story ให้กับแบรนด์สินค้า โดยบอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวละคร ประเภทของตัวละครในงานแอนนิเมชั่นส่วนใหญ่ นักออกแบบจะสร้างตัวละครที่เป็นคน สัตว์ สิ่งของ สัตว์ประหลาด และหุ่นยนต์ ซึ่งแต่ละประเภทจะเลือกให้เหมาะสมตามเนื้อหาหรือ Story ของแบรนด์ ในมุมที่ต้องการนำเสนอออกไป

อกแบบ3D, ออกแบบร้านชาไข่มุก

ขั้นตอนการสร้างลักษณะของตัวละคร ใน3D Animation

  • เริ่มจากวางตัวละครใน3D Animation แบ่งเป็น 3 ประเภท เหมือนกับงานละครทั่วไป คือ มีตัวเอก ตัวรอง และตัวร้าย
  • การวาง Story หรือโครงเรื่อง มีการออกแบบคาแร็คเตอร์ โดยการวิเคราะห์หาแคแรคเตอร์จากแบรนด์ จากรูปแบบของผลิตภัณฑ์ หรือจากบทที่ได้รับจากลูกค้า
  • การขึ้นโครงสามมิติ คือ การนำคาแร็คเตอร์ที่ได้มาปั้นเป็นรูปร่างสามมิติ โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ออกแบบ3D ออกแบบบูธ
  • บอร์ดภาพนิ่ง เป็นการใช้ภาพในการเล่าเรื่องให้ได้ครบถ้วนทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อารมณ์ใoเหตุการณ์นั้น ๆ สีหน้า ท่าทาง ลักษณะต่าง ๆ ของตัวละครบอกถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องและส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อแบรนด์สินค้าและผลิตภัณฑ์ เมื่อดูแล้วสามารถเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน
  • ใส่เสียงพากย์ตัวละคร โดยทั่วไปนักออกแบบ3D Animation จะเลือกผู้ที่เสียงพากย์ของตัวละครไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ และสิ่งของที่พูดได้ จากบุคลิกทางกายภาพและบุคลิกลักษณะของสียงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับแบรนด์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์
  • การทำเป็นงาน 3D Animation คือ จับตัวคาแร็คเตอร์ที่ได้ทั้งหมดมาทำเป็นภาพเคลื่อนไหว

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักทำให้จดจำง่าย และสามารเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคได้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว งานออกแบบ 3D Animation และการสร้าง Story ให้กับแบรนด์สินค้าด้วยภาพเคลื่อนไหวคือแนวทางที่ตอบโจทย์ความต้องการได้มากที่สุด

ออกแบบ 3D กับงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สำนักงาน
ปัจจุบันออฟฟิศหรือสถานที่ทำงานของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ และองค์กรธุรกิจต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เน้นความสะดวกสบาย
Read more.
ความแตกต่างของงานออกแบบ 3D Animation และงานออกแบบทั่วไป
งานออกแบบก็คือ การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงานที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ และมีความเข้าใจร่วมกันเป็นการใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ ลักษณะของการออกแบบมีทั้งภาพวาดลายเส้นและแบบจำลองเป็นภาพเคลื่อนไหวที่เรียกว่างานออกแบบ
Read more.
ออกแบบ 3D กับงานออกแบบสิ่งปลูกสร้าง
ปัจจุบันงานเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง ทั้งอาคารที่ปลูกสร้างเป็นบ้านอยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โกดังเก็บสินค้าหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
Read more.
งานออกแบบ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ปัจจุบันการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป โดยสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ก็คือเทคโนโลยี
Read more.
งานออกแบบ 3D Animation สำคัญอย่างไร ต่อการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์
การปรับภาพลักษณ์เป็นเรื่องสำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ขนาดบรรจุ หรือปริมาณสินค้าที่บรรจุต่อหน่วยเท่า ซึ่งตามหลักจะมีช่วงอายุที่ต้องพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่
Read more.
ออกแบบ 3D สร้างเอกลักษณ์ให้กับองค์กร ได้อย่างไร
ยุคที่การติดต่อสื่อสารทำได้สะดวกรวดเร็วและไร้พรมแดน ส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อองค์กรธุรกิจ เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน
Read more.