สาระน่ารู้สาระน่าสนใจ

ออกแบบ 3D แตกต่างจากออกแบบ 2D อย่างไร เหมาะกับงานประเภทใดบ้าง

ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือทำให้ธุรกิจมีโอกาสสู้กับคู่แข่งด้านได้ มักถูกนำมาใช้เสมอเพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการตลาด ออกแบบ 3D ก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตผู้คนและสังคมในหลาย ๆ ด้าน

ออกแบบ3D ออกแบบบ้าน

ออกแบบ 3D แตกต่างจากออกแบบ 2D อย่างไร

ออกแบบ 3D หรือ 3 Dimension คือ งานออกแบบที่ได้รูปร่างเหมือนจริงมากที่สุด โดยปกติทั่วไปภาพวาดด้วยลายเส้นถ่ายหรือภาพถ่ายจะเห็นเพียง 2 มิติ (2D) คือ ความกว้างและความยาวแต่ ออกแบบ 3Dจะมองเห็นได้ทั้งความกว้าง ความยาว และความลึก ความแตกต่างระหว่าง 3D และ 2D จะเห็นได้อย่างชัดเจน เนื่องจากภาพ 3 มิติ จะมีลักษณะเหมือนจริงมากกว่าภาพ 2 มิติ ส่วนใหญ่จะเห็นรูปแบบ 3D จากหนังแอนนิเมชั่น แต่ในปัจจุบันมีการนำรูปแบบ 3D มาประยุกต์ใช้กับงานออกแบบเกือบจะทุกประเภท

ออกแบบ 3D เหมาะกับงานประเภทใดบ้าง

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นมามากมาย ออกแบบ 3D เป็นการออกแบบด้วยโปรแกรมทำภาพ 3D Perspective ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบได้ทุกประเภท ไม่เฉพาะงานออกแบบสิ่งปลูกสร้างหรือออกแบบอื่น ๆ ที่มีขนาดใหญ่เท่านั้น แต่นำไปประยุกต์ใช้กับงานได้เกือบทุกรูปแบบ เพราะ ออกแบบ 3D เป็นการสร้างโมเดลหรือตัวอย่างงานก่อนที่จะลงมือสร้างของจริง เช่น

1. ออกแบบ 3D กับงานออกแบบก่อสร้าง เช่น ออกแบบบ้าน ออกแบบสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ออกแบบร้าน ออกแบบตกแต่งภายใน ข้อดีของการประยุกต์ใช้ภาพ 3 มิติ กับงานออกแบบสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ นอกจากทำให้ได้ตัวอย่างงานตามแบบที่ต้องการก่อนปลูกสร้างแล้ว ออกแบบ 3D ยังทำให้เจ้าของสิ่งปลูกสร้างสามารถสื่อสารกับช่างผู้รับเหมาให้เข้าใจตรงกันได้ง่ายขึ้น

2. ออกแบบ 3D กับงานสร้างแบรนด์สินค้า ในยุคนี้การสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเองไม่เรื่องยาก แต่การจะทำให้แบรนด์สินค้าเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ง่าย และเป็นที่สนใจของลูกค้า นอกจากคุณภาพของสินค้าสิ่งแรกที่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ ก็คือแบรนด์ผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ด้วยภาพ 3 มิติ สามารถทำได้หลายรูปแบบและหลายลักษณะ

3. ออกแบบ 3D กับงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทุกประเภท เพียงมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับตัวสินค้าหรือเหมาะสมกับประเภทสินค้า ก็สามารถสร้างความโดดเด่นทำสินค้านั้นน่าสนใจและเป็นที่จดจำได้ง่าย

4. ออกแบบ 3D กับการนำเสนอผลงาน ปัจจุบันการตกลงว่าจ้าง การตรวจงาน หรือพิจารณาผลงานเพื่อประกอบการตัดสินใจต่าง ๆ เช่น การลงทุน หรือตกลงทำสัญญาว่าจ้าง การนำเสนอผลงานหรือแผนงานด้วยออกแบบ 3D สร้างความเข้าใจร่วมกันได้ง่ายและยังสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันอีกด้วย

ออกแบบ3D-บ้าน01

5. ออกแบบ 3D กับงานตกแต่งภายใน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่มหรือทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น เจ้าของบ้าน ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร หรือโรงแรมที่พัก

งานออกแบบ 3D นอกจากนำมาประยุกต์กับงานออกแบบในด้านต่าง ๆ ได้หลากหลายรูปแบบแล้ว ยังมีข้อดี กรณีเพราะผู้เว่าจ้างต้องการออกแบบตกแต่งภายใน สามารถกำหนดงบประมาณหรือกำหนดค่าใช้จ่ายได้ทำให้งบประมาณไม่บานปลาย รวมทั้งขอคำแนะนำปรึกษาจากบริษัทผู้ให้บริการได้ก่อนตัดสินใจว่าจ้าง

5 ข้อดีของการออกแบบร้านกาแฟในฝัน ด้วยภาพ 3D
การเปิดร้านกาแฟในฝันเพื่อสร้างยอดขายในยุคนี้ งานบริการรวมทั้งรสชาติของกาแฟ ขนมหวาน และเมนูเครื่องดื่มภายในร้าน อาจยังไม่เพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้ตัดสินใจเข้ามาใช้บริการภายในร้าน
Read more.
เทคนิคการตั้งชื่อแบรนด์ ให้คนจำง่าย ยอดขายปัง
ยุคนี้การมีหลาย ๆ อาชีพตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด และการมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองไม่ว่าจะทำเป็นอาชีพเสริม อาชีพรอง
Read more.
ออกแบบ 3D เหมาะกับธุรกิจและงานออกแบบด้านใดบ้าง
งานออกแบบ ในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่มักเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้าง เพราะเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นผลงานที่มีรูปร่างหรือสัมผัสได้ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และงานออกแบบยังช่วยให้การทำงานเป็นไปตามขั้นตอน
Read more.
สร้างสื่อการสอนออนไลน์ยุคไวรัสโคโรนา ด้วย 3D Animation
การเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์สำคัญมาก โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 แต่ต้องยอมรับว่าการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนโดยเฉพาะเด็ก ๆ
Read more.
ออกแบบ 3D แตกต่างจากออกแบบ 2D อย่างไร เหมาะกับงานประเภทใดบ้าง
ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน นวัตกรรมใหม่
Read more.
ออกแบบครัวขายอาหารออนไลน์ ยุคไวรัสโควิด 19 ด้วยงานออกแบบ 3D
การแพร่ระบาดของโรคติดหรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่งผลกระทบต่อวิถีการใช้ชีวิตของคนในยุคนี้เป็นอย่างมาก ไม่เฉพาะการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโดยการทำงานอยู่กับบ้านหรือ Work
Read more.