Animationสาระน่ารู้

การออกแบบด้วยภาพ 3D Animation เหมาะกับธุรกิจอะไรบ้าง

ออกแบบ 3D, ออกแบบ Animation, ออกแบบบ้าน, ออกแบบห้องนอน, ออกแบบร้านค้า, ออกแบบภายใน, บริการออกแบบภายใน, รับออกแบบภายใน, บริการออกแบบ 3D

          เมื่อพูดถึงการออกแบบโดยผู้รับทำ 3D Animation คนส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงภาพเคลื่อนไหวและการผลิตการ์ตูน Animation หรือการเขียนแบบออกแบบอาคารสถานที่มีขนาดใหญ่ และเข้าใจว่าการออกแบบอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ในความเป็นจริงการนำ 3D Animation มาประยุกต์ใช้กับการออกแบบสามารถใช้ได้กับธุรกิจเกือบทุกประเภท

การออกแบบด้วยภาพ 3D Animation เหมาะกับธุรกิจอะไรบ้าง

การรับทำ 3D Animation ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการเขียนแบบสิ่งปลูกสร้าง ออกแบบต่อเติมหรือตกแต่งร้านค้าเท่านั้น แต่มีประโยชน์และเหมาะกับการประยุกต์ใช้กับธุรกิจทุกประเภท ตัวอย่างเช่น

  • การเขียนแบบบ้านหรือออกแบบร้านค้าที่มีแบบไว้แล้ว แต่ผู้ประกอบการไม่สามารถสื่อสารให้ผู้รับเหมาเข้าใจตามสิ่งที่ต้องการได้  ปัญหานี้แก้ไขได้โดยใช้ภาพ 3D Animation สื่อสารแทนการบอกเล่าก็จะทำให้ได้บ้านหรือร้านค้าที่สวยงามตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น
ภาพ3D-ภายนอก,รับทำภาพ-3D , รับทำภาพ 3D Perspective , 3D Perspective
  • รับทำ 3D Animation กับธุรกิจธุรกิจพรีเวดดิ้ง เพราะเป็นงานที่ต้องมีการวางแผน การออกแบบ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอรูปแบบงานให้ลูกค้าด้วยภาพ 3D Animation ทำให้ลูกค้าเห็นภาพรูปแบบการจัดงานได้ชัดเจน ส่งผลดีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้า
  • ใช้ภาพ 3D Animation ในการโปรโมทธุรกิจ เช่น ใช้เป็นสื่อโฆษณาสินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็กหรือสินค้าประเภทอื่น ๆ
  • งานรับทำ 3D Animation กับงานออกบูธสินค้า ที่ต้องออกแบบจัดแบ่งพื้นที่ให้เหมาะสมกับสินค้า การออกแบบด้วยภาพ 3D Animation จะมีความละเอียดอ่อน สามารถจำลองบรรยากาศภายในงานและจัดแบ่งพื้นที่ในการจัดบูธสินค้าแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะและลงตัวมากที่สุด
รับทำภาพ-3D , รับทำภาพ 3D Perspective , 3D Perspective
  • งานรับทำ 3D Animation กับงานออกแบบการจัดกิจกรรมภายในองค์กร เช่น การจัดประชุมใหญ่ หรือจัดสัมมนาที่ต้องมีรูปแบบการจัดงานที่ชัดเจน และมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด การออกแบบด้วยภาพ 3D Animation  เป็นโมเดลที่มีความละเอียดช่วยให้เห็นข้อบกพร่องหรือสิ่งที่จะทำให้เกิดความผิดพลาด ทำให้ปรับแก้ไขรูปแบบได้ง่ายกว่าการออกแบบด้วยรูปภาพทั่วไป
  • งานรับทำ 3D Animation กับงานออกแบบร้านค้าทั่วไป เช่น ร้านอาหารตามสั่ง ร้านกาแฟและเครื่องดื่ม ร้านดอกไม้ คลินิกแพทย์ ธุรกิจร้านนวดสปา และอื่น ๆ
รับออกแบบบูธแสดงสินค้า, ออกแบบบูธ, รับทำบูธ, รับออกแบบบูธ, Allgentle, 3D Perspective
  • งานรับทำ 3D Animation กับงานออกแบบตกแต่งทั้งภายในและภายนอก เช่น ออกแบบตกแต่งห้องอาหาร ห้องนอน ห้องพักในโรงแรม ออกแบบตกแต่งสวนหย่อม สวนสุขภาพ งานตกแต่งอาคาร หรืองานรีโนเวทต่าง ๆ
รับทำภาพ-3D , รับทำภาพ 3D Perspective , 3D Perspective

          การออกแบบด้วยภาพ 3D Animation นอกจากเหมาะกับธุรกิจต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว รับทำ 3D อนิเมชั่น ยังเหมาะกับการ Present หรือนำเสนอสินค้า นำเสนอโปรเจคต่าง ๆ การนำเสนอโครงการบ้านจัดสรรของหมู่บ้าน หรือนำเสนอคอนโดโครงการต่าง ให้กับกลุ่มลูกค้า  ปัจจุบันการออกแบบด้วยภาพ 3D Animation ทำได้ไม่ยาก เพราะมีบริษัทหรือเว็บไซต์ที่มีความสามารถในการออกแบบและใช้โปรแกรม เปิดให้บริการอยู่มากมาย 

ความแตกต่างของงานออกแบบ 3D Animation และงานออกแบบทั่วไป
งานออกแบบก็คือ การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงานที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ และมีความเข้าใจร่วมกันเป็นการใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ ลักษณะของการออกแบบมีทั้งภาพวาดลายเส้นและแบบจำลองเป็นภาพเคลื่อนไหวที่เรียกว่างานออกแบบ
Read more.
ออกแบบ 3D กับงานออกแบบสิ่งปลูกสร้าง
ปัจจุบันงานเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง ทั้งอาคารที่ปลูกสร้างเป็นบ้านอยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โกดังเก็บสินค้าหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
Read more.
งานออกแบบ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ปัจจุบันการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป โดยสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ก็คือเทคโนโลยี
Read more.
งานออกแบบ 3D Animation สำคัญอย่างไร ต่อการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์
การปรับภาพลักษณ์เป็นเรื่องสำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ขนาดบรรจุ หรือปริมาณสินค้าที่บรรจุต่อหน่วยเท่า ซึ่งตามหลักจะมีช่วงอายุที่ต้องพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่
Read more.
ออกแบบ 3D สร้างเอกลักษณ์ให้กับองค์กร ได้อย่างไร
ยุคที่การติดต่อสื่อสารทำได้สะดวกรวดเร็วและไร้พรมแดน ส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อองค์กรธุรกิจ เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน
Read more.
งานออกแบบ 3D ต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างแตกต่าง
การออกแบบ หมายถึงการถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้
Read more.