Uncategorizedสาระน่ารู้สาระน่าสนใจ

ต้องเตรียมอะไรบ้างเมื่อต้องจ้างคนรับทำภาพ 3D

ออกแบบ เขียนแบบ 3D

ต้องเตรียมอะไรบ้างเมื่อรับทำภาพ 3D

          เมื่อภาพ 3 มิติหรือภาพ 3D ไม่ใช่สื่อที่มีบทบาทสำคัญเฉพาะงานใหญ่ๆเกี่ยวกับการออกแบบอาคาร  ออกแบบที่พัก หรือใช้ภาพ 3D เกี่ยวกับงานออกแบบตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคารสถานที่ใหญ่ๆเท่านั้น แต่ปัจจุบันงาน รับทำภาพ 3D ยังนำมาใช้กับงานออกแบบก่อสร้างบ้านพัก งานออกแบบตกแต่งร้าน งานจัดเก็บสินค้า และออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เมื่อต้องใช้บริการจากผู้รับออกแบบ 3D เราควรจัดเตรียมอะไรบ้าง บทความนี้มีความรู้ดีๆมาแนะนำ

ออกแบบ 3D ตกแต่ง

เตรียมอะไรบ้าง

          งานรับทำภาพ 3D มีเว็บไซต์เปิดให้บริการรับออกแบบ 3D หรือรับทำ 3D ให้เราได้เลือกใช้บริการมากมาย ซึ่งแต่ละเว็บไซต์มีโปรโมชั่นการนำเสนอหรือให้บริการที่มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไป การเลือกใช้บริการขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้า แต่สิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับการจ้างงานที่ลูกค้าต้องจัดเตรียม มีดังนี้

               1.ข้อมูลงานที่เกี่ยวข้องกับงานรับออกแบบ 3D เพื่อให้ผู้รับทำ 3D ได้รับทราบ Concept ของงาน เช่น เป็นงานออกแบบธุรกิจร้านอัดฉีดรถยนต์ ออกแบบร้านอาหารญี่ปุ่น ออกแบบและตกแต่งร้านนวดสปา ออกแบบการจัดสวนสุขภาพ หรือออกแบบงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย และอื่นๆ

              2.จัดเตรียมรายละเอียดเพื่อใช้ประกอบการออกแบบสำหรับผู้รับทำ 3D เช่น ขนาดพื้นที่ของร้านอาหาร จำนวนโต๊ะอาหาร การจัดแบ่งโซนกรณีให้บริการทั้งในห้องแอร์ นอกห้องแอร์ และในสวนอาหาร

              3.แจ้ง Concept ที่ลูกค้าต้องการให้กับผู้ รับออกแบบ 3D กรณีนี้หากผู้ว่าจ้างยังไม่มีรูปแบบหรือ Concept  ที่ชัดเจน อาจจัดเตรียมข้อมูล โดยศึกษารูปแบบจากอินเทอร์เน็ท จากสื่อ จากหนังสือหรือถ่ายรูปภาพอาคารสถานที่หรือรูปแบบการตกแต่งที่น่าสนใจ ส่งให้ผู้รับทำ 3D

              4.กรณีลูกค้ายังไม่มีรูปแบบหรือ Concept ที่ต้องการ การเตรียมตัวเมื่อต้องจ้างคนรับทำภาพ 3D อาจแจ้งเฉพาะสไตล์ที่ชื่นชอบหรือต้องการ เช่น การตกแต่งสไตล์โมเดิล การตกแต่งร้านเครื่องดื่มสไตล์ลอฟ หรือจัดตกแต่งแนววินเทจ ซึ่งการจัดเตรียมข้อมูลเหล่านี้ให้กับงานรับทำ 3D ช่วยให้ผู้ออกแบบทำงานได้ง่ายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้จ้าง

              5.เตรียมภาพวาด ที่วาดด้วยมือให้กับผู้รับออกแบบ 3D สำหรับใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ช่วยให้ผู้ว่าจ้างได้ภาพ 3D ในบรรยากาศที่ต้องการ

              6.ภาพถ่ายสถานที่จริง หรือภาพถ่ายอาคารสถานที่ต้องการตกแต่ง โดยใช้ภาพ 3D ในการสื่อสารและทำความเข้าใจในงานตกแต่งกับผู้รับเหมา เนื่องจากภาพ 3D จะช่วยอธิบายหรือสื่อความหมายรวมทั้งให้รายละเอียดเกี่ยวกับการตกแต่งได้มากกว่าการอธิบายด้วยคำพูดหรือภาพวาด

          ทราบสิ่งที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมเมื่อต้องจ้างคนรับทำภาพ 3D กันแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการเลือกใช้บริการจากผู้รับออกแบบ 3Dที่มีคุณภาพ อาจขอชมผลงานการออกแบบภาพ 3D ที่ผู้รับทำ 3D เคยทำไว้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ ก็จะทำให้ได้งานการออกแบบที่ได้มาตรฐานตาม Concept ที่ผู้ว่าจ้างต้องการ