Uncategorizedสาระน่ารู้สาระน่าสนใจ

ต้องเตรียมอะไรบ้างเมื่อต้องจ้างคนรับทำภาพ 3D

ออกแบบ เขียนแบบ 3D

ต้องเตรียมอะไรบ้างเมื่อรับทำภาพ 3D

          เมื่อภาพ 3 มิติหรือภาพ 3D ไม่ใช่สื่อที่มีบทบาทสำคัญเฉพาะงานใหญ่ๆเกี่ยวกับการออกแบบอาคาร  ออกแบบที่พัก หรือใช้ภาพ 3D เกี่ยวกับงานออกแบบตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคารสถานที่ใหญ่ๆเท่านั้น แต่ปัจจุบันงาน รับทำภาพ 3D ยังนำมาใช้กับงานออกแบบก่อสร้างบ้านพัก งานออกแบบตกแต่งร้าน งานจัดเก็บสินค้า และออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เมื่อต้องใช้บริการจากผู้รับออกแบบ 3D เราควรจัดเตรียมอะไรบ้าง บทความนี้มีความรู้ดีๆมาแนะนำ

ออกแบบ 3D ตกแต่ง

เตรียมอะไรบ้าง

          งานรับทำภาพ 3D มีเว็บไซต์เปิดให้บริการรับออกแบบ 3D หรือรับทำ 3D ให้เราได้เลือกใช้บริการมากมาย ซึ่งแต่ละเว็บไซต์มีโปรโมชั่นการนำเสนอหรือให้บริการที่มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไป การเลือกใช้บริการขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้า แต่สิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับการจ้างงานที่ลูกค้าต้องจัดเตรียม มีดังนี้

               1.ข้อมูลงานที่เกี่ยวข้องกับงานรับออกแบบ 3D เพื่อให้ผู้รับทำ 3D ได้รับทราบ Concept ของงาน เช่น เป็นงานออกแบบธุรกิจร้านอัดฉีดรถยนต์ ออกแบบร้านอาหารญี่ปุ่น ออกแบบและตกแต่งร้านนวดสปา ออกแบบการจัดสวนสุขภาพ หรือออกแบบงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย และอื่นๆ

              2.จัดเตรียมรายละเอียดเพื่อใช้ประกอบการออกแบบสำหรับผู้รับทำ 3D เช่น ขนาดพื้นที่ของร้านอาหาร จำนวนโต๊ะอาหาร การจัดแบ่งโซนกรณีให้บริการทั้งในห้องแอร์ นอกห้องแอร์ และในสวนอาหาร

              3.แจ้ง Concept ที่ลูกค้าต้องการให้กับผู้ รับออกแบบ 3D กรณีนี้หากผู้ว่าจ้างยังไม่มีรูปแบบหรือ Concept  ที่ชัดเจน อาจจัดเตรียมข้อมูล โดยศึกษารูปแบบจากอินเทอร์เน็ท จากสื่อ จากหนังสือหรือถ่ายรูปภาพอาคารสถานที่หรือรูปแบบการตกแต่งที่น่าสนใจ ส่งให้ผู้รับทำ 3D

              4.กรณีลูกค้ายังไม่มีรูปแบบหรือ Concept ที่ต้องการ การเตรียมตัวเมื่อต้องจ้างคนรับทำภาพ 3D อาจแจ้งเฉพาะสไตล์ที่ชื่นชอบหรือต้องการ เช่น การตกแต่งสไตล์โมเดิล การตกแต่งร้านเครื่องดื่มสไตล์ลอฟ หรือจัดตกแต่งแนววินเทจ ซึ่งการจัดเตรียมข้อมูลเหล่านี้ให้กับงานรับทำ 3D ช่วยให้ผู้ออกแบบทำงานได้ง่ายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้จ้าง

              5.เตรียมภาพวาด ที่วาดด้วยมือให้กับผู้รับออกแบบ 3D สำหรับใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ช่วยให้ผู้ว่าจ้างได้ภาพ 3D ในบรรยากาศที่ต้องการ

              6.ภาพถ่ายสถานที่จริง หรือภาพถ่ายอาคารสถานที่ต้องการตกแต่ง โดยใช้ภาพ 3D ในการสื่อสารและทำความเข้าใจในงานตกแต่งกับผู้รับเหมา เนื่องจากภาพ 3D จะช่วยอธิบายหรือสื่อความหมายรวมทั้งให้รายละเอียดเกี่ยวกับการตกแต่งได้มากกว่าการอธิบายด้วยคำพูดหรือภาพวาด

          ทราบสิ่งที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมเมื่อต้องจ้างคนรับทำภาพ 3D กันแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการเลือกใช้บริการจากผู้รับออกแบบ 3Dที่มีคุณภาพ อาจขอชมผลงานการออกแบบภาพ 3D ที่ผู้รับทำ 3D เคยทำไว้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ ก็จะทำให้ได้งานการออกแบบที่ได้มาตรฐานตาม Concept ที่ผู้ว่าจ้างต้องการ

HOT LINE : 084 910 6966

allgentle.studio@gmail.com
http://www.facebook.com/allgentlestudio

Line ID : 0849106966

ความแตกต่างของงานออกแบบ 3D Animation และงานออกแบบทั่วไป
งานออกแบบก็คือ การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงานที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ และมีความเข้าใจร่วมกันเป็นการใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ ลักษณะของการออกแบบมีทั้งภาพวาดลายเส้นและแบบจำลองเป็นภาพเคลื่อนไหวที่เรียกว่างานออกแบบ
Read more.
ออกแบบ 3D กับงานออกแบบสิ่งปลูกสร้าง
ปัจจุบันงานเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง ทั้งอาคารที่ปลูกสร้างเป็นบ้านอยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โกดังเก็บสินค้าหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
Read more.
งานออกแบบ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ปัจจุบันการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป โดยสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ก็คือเทคโนโลยี
Read more.
งานออกแบบ 3D Animation สำคัญอย่างไร ต่อการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์
การปรับภาพลักษณ์เป็นเรื่องสำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ขนาดบรรจุ หรือปริมาณสินค้าที่บรรจุต่อหน่วยเท่า ซึ่งตามหลักจะมีช่วงอายุที่ต้องพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่
Read more.
ออกแบบ 3D สร้างเอกลักษณ์ให้กับองค์กร ได้อย่างไร
ยุคที่การติดต่อสื่อสารทำได้สะดวกรวดเร็วและไร้พรมแดน ส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อองค์กรธุรกิจ เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน
Read more.
งานออกแบบ 3D ต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างแตกต่าง
การออกแบบ หมายถึงการถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้
Read more.