สาระน่ารู้สาระน่าสนใจ

5 เรื่องที่คนสั่งทำภาพ 3D ต้องรู้

ออกแบบ 3D รับออกแบบ 3D เขียนแบบ

5 เรื่องที่คนสั่งทำภาพ 3D ต้องรู้

          ภาพ 3D คือสื่อเชิงรุก ที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และยังทำให้แบรนด์สินค้าและงานบริการในหลายๆด้านได้รับความสนใจ จากการนำงานมัลติมีเดียในรูปแบบภาพ 3 มิติ หรืองานรับทำภาพ 3Dที่มีทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งเสมือนจริงมาผสมผสานเป็นสื่อโฆษณาเชิงรุก ซึ่งสามารถดึงความสนใจของกลุ่มลูกค้าและผู้ใช้บริการ จนทำให้งานรับออกแบบ 3D ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

5 เรื่องที่คนสั่งทำภาพ 3D ต้องรู้

                แม้ปัจจุบันจะมีบริการรับออกแบบ 3D หรือรับทำภาพ 3D เปิดให้บริการมากมาย แต่การสั่งทำภาพให้ได้ตาม Concept ที่ผู้ว่าจ้างต้องการไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากภาพ 3 มิติ เป็นภาพที่มีความเหมือนจริงคือจะเห็นทั้งความกว้าง ความยาว และความลึก แตกต่างไปจากภาพทั่วๆไปที่เห็นเพียง 2 มิติ ได้แก่ ความกว้างและความยาว การสั่งทำภาพ 3D คนสั่งจึงต้องทำความเข้าใจและรู้ 5 เรื่องต่อไปนี้

          1. รู้และเข้าใจว่าภาพ 3D คืออะไร หลายคนอาจรู้เพียงว่าภาพ 3มิติ คือภาพเสมือนจริงที่สามารถเคลื่อนไหวได้ นั้นหมายถึงยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งความเป็นจริง ภาพ 3D คือภาพเหมือนจริงที่จะเห็นทั้งความกว้าง ความยาว และความลึก มีทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง

          2. รู้ว่าภาพ 3D สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านใดได้บ้าง คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่างาน รับทำภาพ 3Dเป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่เท่านั้น ปัจจุบันภาพ 3D มีบทบาทสำคัญในทุกๆด้าน ทั้งอุตสาหกรรมการผลิต การออกแบบ การศึกษาและทางการแพทย์

          3. รู้รายละเอียดที่จะต้องจัดเตรียมในการสั่งทำภาพ 3D เนื่องจากงานรับออกแบบ 3D มีความละเอียดอ่อนเพราะเป็นภาพเหมือนจริง ผู้ว่าจ้างหรือสั่งทำภาพจะต้องมีข้อมูลต่างๆ เช่น ขนาดพื้นที่ สไตล์การออกแบบที่ต้องการ เช่น ร่วมสมัย ล้ำสมัย หรือแนววินเทจ

          4. รู้ขั้นตอนการออกแบบ แม้การรับออกแบบ 3Dจะเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการที่มีทักษะความรู้เฉพาะด้าน แต่ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ต้องการสั่งทำภาพ 3 มิติ ก็จะต้องรู้ขั้นตอนพื้นฐานการออกแบบ เช่น รู้ว่าการออกแบบทำภาพ 3มิติ ต้องมีการออกแบบมาจากภาพ 2 มิติ ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ ภาพถ่ายจากวัตถุหรือสถานที่จริง และรูปวาดจากการออกแบบเป็นลักษณะภาพวาดที่เกิดจากการออกแบบของผู้ว่าจ้างหรือผู้สั่งทำภาพ 3D

          5. รู้ราคาและงบประมาณในการสั่งทำภาพ 3D ยิ่งผู้รับออกแบบ 3D มีให้บริการมากมาย และสามารถติดต่อหลายช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ก่อนการตัดสินใจสั่งทำหรือเลือกใช้บริการ ควรเปรียบเทียบราคากับผู้ให้บริการหลายๆราย เพื่อให้ได้งานคุณภาพและเหมาะสมกับราคามากที่สุด

สำหรับการสั่งทำภาพ 3มิติ หรือภาพ 3D นอกจากผู้สั่งจะต้องมีความรู้อย่างน้อย 5 ข้อที่กล่าวมาการเลือกผู้ให้บริการรับออกแบบ 3D ก็สำคัญ หากเลือกผู้ให้บริการที่มีทักษะความรู้และมีผลงานตัวอย่างให้เราได้พิจารณา ช่วยให้มั่นใจได้ว่าภาพ 3D ที่ต้องการเป็นงานออกแบบที่มีคุณภาพจากนักออกแบบ 3D มืออาชีพจริงๆ

HOT LINE : 084 910 6966

allgentle.studio@gmail.com
http://www.facebook.com/allgentlestudio

Line ID : 0849106966

ความแตกต่างของงานออกแบบ 3D Animation และงานออกแบบทั่วไป
งานออกแบบก็คือ การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงานที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ และมีความเข้าใจร่วมกันเป็นการใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ ลักษณะของการออกแบบมีทั้งภาพวาดลายเส้นและแบบจำลองเป็นภาพเคลื่อนไหวที่เรียกว่างานออกแบบ
Read more.
ออกแบบ 3D กับงานออกแบบสิ่งปลูกสร้าง
ปัจจุบันงานเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง ทั้งอาคารที่ปลูกสร้างเป็นบ้านอยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โกดังเก็บสินค้าหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
Read more.
งานออกแบบ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ปัจจุบันการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป โดยสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ก็คือเทคโนโลยี
Read more.
งานออกแบบ 3D Animation สำคัญอย่างไร ต่อการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์
การปรับภาพลักษณ์เป็นเรื่องสำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ขนาดบรรจุ หรือปริมาณสินค้าที่บรรจุต่อหน่วยเท่า ซึ่งตามหลักจะมีช่วงอายุที่ต้องพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่
Read more.
ออกแบบ 3D สร้างเอกลักษณ์ให้กับองค์กร ได้อย่างไร
ยุคที่การติดต่อสื่อสารทำได้สะดวกรวดเร็วและไร้พรมแดน ส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อองค์กรธุรกิจ เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน
Read more.
งานออกแบบ 3D ต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างแตกต่าง
การออกแบบ หมายถึงการถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้
Read more.