รับออกแบบ3D

3D คืออะไร และภาพ 3D มีประโยชน์อย่างไรต่อการทำธุรกิจ

ปัจจุบันความทันสมัยของเทคโนโลยี ทำให้สื่อประเภทงานมัลติมีเดียมีบทบาทสำคัญเกือบจะทุกๆด้าน เช่นมีการนำภาพเคลื่อนไหว หรือ ภาพ 3D ไปประยุกต์เข้ากับอุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง การเขียนแบบ ออกแบบ […]

ออกแบบ3D รับทำ 3D Perspective ภาพ3D คืออะไร

5-ประโยชน์-3D-Perspective-ออกแบบ3D

ปัญหาของผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการต่อเติมตกแต่งร้าน จัดบูธแสดงสินค้า รวมถึงคนที่กำลังคิดจะปลูกสร้างบ้านก็คือการดีไซน์และออกแบบสิ่งที่ต้องการแล้วไม่สามารถสื่อสารกับช่างก่อสร้าง หรือช่างเขียนแบบให้เข้าใจตรงกันได้   ทำให้แบบที่อยากได้คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงตามแบบที่ต้องการ ทำให้มีบริการรับทำภาพ3Dขึ้นมา ซึ่ง 3D […]

ออกแบบ3D รับทำ 3D Perspective ภาพ3D คืออะไร

การเขียนภาพ 3D Perspective

การเขียนภาพ 3D Perspective แบบ3D ภาพ Perspective หรือที่เราเคยได้ยินกันว่า “ภาพตีฟ” นั้น คือชื่อเรียกมุมมองของภาพ […]