Remove term: 3D 3DRemove term: Animation AnimationRemove term: ออกแบบ ออกแบบRemove term: งานออกแบบ งานออกแบบRemove term: สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมRemove term: รับทำภาพ3D รับทำภาพ3DRemove term: เขียนแบบ3D เขียนแบบ3DRemove term: ออกแบบร้านค้า ออกแบบร้านค้าRemove term: เขียนแบบบ้าน เขียนแบบบ้านRemove term: แบบสร้างบ้าน แบบสร้างบ้านRemove term: แบบบูธ แบบบูธRemove term: รับออกแบบภายใน รับออกแบบภายในRemove term: Allgentle AllgentleRemove term: 3DAnimation 3DAnimation

3D Animation กับงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมในความหมายที่ถูกต้องไม่ใช่เฉพาะวิศวกรรมการก่อสร้างที่แสดงผลงานทางศิลปะ เท่านั้น แต่ยังหมายถึงสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกของสิ่งปลูกสร้างที่มาจากการออกแบบของมนุษย์ งานรับทำ 3D อนิเมชั่นที่นำมาประยุกต์กับการเขียนแบบออกแบบสิ่งปลูกสร้าง จึงมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานด้านสถาปัตยกรรม แต่จะเกี่ยวข้องกันอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ 3D […]

รับออกแบบ3D

3D คืออะไร และภาพ 3D มีประโยชน์อย่างไรต่อการทำธุรกิจ

ปัจจุบันความทันสมัยของเทคโนโลยี ทำให้สื่อประเภทงานมัลติมีเดียมีบทบาทสำคัญเกือบจะทุกๆด้าน เช่นมีการนำภาพเคลื่อนไหว หรือ ภาพ 3D ไปประยุกต์เข้ากับอุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง การเขียนแบบ ออกแบบ […]

ออกแบบ3D รับทำ 3D Perspective ภาพ3D คืออะไร

5-ประโยชน์-3D-Perspective-ออกแบบ3D

ปัญหาของผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการต่อเติมตกแต่งร้าน จัดบูธแสดงสินค้า รวมถึงคนที่กำลังคิดจะปลูกสร้างบ้านก็คือการดีไซน์และออกแบบสิ่งที่ต้องการแล้วไม่สามารถสื่อสารกับช่างก่อสร้าง หรือช่างเขียนแบบให้เข้าใจตรงกันได้   ทำให้แบบที่อยากได้คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงตามแบบที่ต้องการ ทำให้มีบริการรับทำภาพ3Dขึ้นมา ซึ่ง 3D […]

ออกแบบ3D รับทำ 3D Perspective ภาพ3D คืออะไร

การเขียนภาพ 3D Perspective

การเขียนภาพ 3D Perspective แบบ3D ภาพ Perspective หรือที่เราเคยได้ยินกันว่า “ภาพตีฟ” นั้น คือชื่อเรียกมุมมองของภาพ […]