Animationสาระน่ารู้

ประโยชน์ของ 3D Animation กับงานออกแบบ

ออกแบบ3D, ออกแบบ3D, บริการออกแบบ3D, บริการออกแบบ3D, 3D, 3DAnimation, Allgentle, 3DAnimation, รับออกแบบภายใน, รับออกแบบภายใน, บริการออกแบบบ้าน, บริการออกแบบบ้าน, บริการออกแบบร้านค้า, บริการออกแบบร้านค้า, บริการออกแบบร้านอาหาร, บริการออกแบบร้านอาหาร

          ปัจจุบันงาน 3D Animation มีบทบาทอย่างมากทั้งในงานสื่อโฆษณา สื่อบันเทิง การสร้างแบรนด์ งานโปรโมทสินค้า และงานออกแบบทุกสาขา เนื่องจากงาน รับทำ 3D อนิเมชั่น เป็นงานสร้างภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบสามมิติที่มีความละเอียดอ่อนสมจริง  ซึ่งสามารถเห็นสัดส่วนของโมเดลครบทุกด้าน ทำให้งาน 3D Animation มีประโยชน์อย่างมากับงานออก ส่วนจะมีประโยชน์ในด้านใดบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

ลอฟ Loftออกแบบร้านเหล้า ร้านนั่งชิล รับออกแบบ3D

3D Animation กับงานออกแบบ

          การสร้างงาน Animation นอกจากผู้รับทำ 3D อนิเมชั่น จะมีความรู้ในด้านนี้โดยเฉพาะแล้ว ยังจำเป็นต้องใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามาช่วย ซึ่งปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามางานร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การสร้างภาพเคลื่อนไหวในงานภาพยนตร์ เกม สื่อประสมที่มีทั้งภาพและเสียง ศึกษาบันเทิง หรือภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริง นอกจากการนำ 3D อนิเมชั่น มาประยุกต์ใช้กับสื่อต่าง ๆเหล่านี้แล้ว ยังนำมาใช้อย่างกว้างขวางในงานด้านออกแบบ เช่น

  • งานออกแบบสิ่งปลูกสร้าง อาคารสำนักงาน ตลาดหรือศูนย์การค้าต่าง ๆ
  • งานออกแบบการจัดการจัดนิทรรศการ งานออกแบบการจัดบูธแสดงสินค้า หรืองานแสดงแสงสีเสียงต่าง ๆ
  • งานจำลองหรืองานออกแบบการจัดงานแต่งงานของคู่บ่าวสาว
  • งานนำเสนอต่างๆ หรือ 3D Present 3D Animation งานสถาปัตยกรรม

ประโยชน์ของ 3D Animation กับงานออกแบบ

          1. ช่วยให้การอธิบาย การออกแบบที่ซับซ้อน หรือเป็นการยากที่จะอธิกายให้เข้าใจ ให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นจากภาพเคลื่อนไหว

          2. งานออกแบบที่ใช้สื่อประเภท Animationทำให้ผู้รับชมรู้สึกตื่นเต้น และเปิดรับข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาได้ง่ายกว่าสื่อประเภทอื่น ๆ ซึ่งหมายถึง ทำให้งานผู้รับทำ 3D อนิเมชั่น นั้นได้รับความสนใจหรือได้รับการพิจารณาได้ง่ายขึ้น

          3. ปรับเปลี่ยนการนำเสนอข้อมูลการออกแบบ จากเสิ่งที่น่าเบื่อให้กลายเป็นข้อมูลที่น่าสนใจได้ เช่นการนำเสนอ 3D Present 3D Animation งานสถาปัตยกรรม ต่างๆ

          4. 3D Animation กับงานออกแบบ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับงานการออกแบบ ที่สามารถสื่อรายละเอียดทุกขั้นตอนออกมาให้ดูน่าสนใจ จนส่งผลให้การออกแบบนั้นดูโดดเด่นและง่ายต่อการพิจารณาของผู้ว่าจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

          5. ช่วยอธิบายรายละเอียดทุกขั้นตอนของการออกแบบด้วยภาพเคลื่อนไหว ซึ่งมีความเสมือนจริงทำให้เข้าใจขั้นตอนการออกแบบได้ง่ายขึ้น

          การสร้างงาน Animation สามารถนำมากับงานออกแบบได้ได้ทั้งกับงานแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ทำให้เห็นงานที่ออกแบบเป็นภาพเคลื่อนไหวที่ชัดเจน ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และงานจากผู้รับทำ 3D อนิเมชั่น จำเป็นต้องใช้ความรู้ เพราะเป็นการนำเสนอภาพเคลื่อนไหวให้เห็นภาพที่ละเอียดและซับซ้อนได้ดีขึ้น ถือเป็นภาพเสมือนจริงจากการออกแบบที่มีทั้งมิติ  มุมกว้าง มุมยาว มุมสูง และมุมลึก


ช่องทางการติดต่อ

allgentle.studio@gmail.com

http://www.facebook.com/allgentlestudio

Line ID : 0849106966

ความแตกต่างของงานออกแบบ 3D Animation และงานออกแบบทั่วไป
งานออกแบบก็คือ การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงานที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ และมีความเข้าใจร่วมกันเป็นการใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ ลักษณะของการออกแบบมีทั้งภาพวาดลายเส้นและแบบจำลองเป็นภาพเคลื่อนไหวที่เรียกว่างานออกแบบ
Read more.
ออกแบบ 3D กับงานออกแบบสิ่งปลูกสร้าง
ปัจจุบันงานเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง ทั้งอาคารที่ปลูกสร้างเป็นบ้านอยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โกดังเก็บสินค้าหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
Read more.
งานออกแบบ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ปัจจุบันการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป โดยสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ก็คือเทคโนโลยี
Read more.
งานออกแบบ 3D Animation สำคัญอย่างไร ต่อการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์
การปรับภาพลักษณ์เป็นเรื่องสำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ขนาดบรรจุ หรือปริมาณสินค้าที่บรรจุต่อหน่วยเท่า ซึ่งตามหลักจะมีช่วงอายุที่ต้องพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่
Read more.
ออกแบบ 3D สร้างเอกลักษณ์ให้กับองค์กร ได้อย่างไร
ยุคที่การติดต่อสื่อสารทำได้สะดวกรวดเร็วและไร้พรมแดน ส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อองค์กรธุรกิจ เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน
Read more.
งานออกแบบ 3D ต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างแตกต่าง
การออกแบบ หมายถึงการถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้
Read more.