สาระน่ารู้สาระน่าสนใจ

3D อนิเมชั่น กับงานพรีเซ็นการออกแบบจัดงานแสดงสินค้า

            ยุคสมัยเปลี่ยนไป เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในเกือบจะทุก ๆ ด้าน งานออกแบบตกแต่งและการเขียนแบบด้วยภาพวาดหรือภาพ 2 มิติแบบธรรมดา อาจไม่เหมาะหรือไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เช่นเดียวกันการออกแบบจัดงานแสดงสินค้าของผู้รับเหมาหรือผู้ประมูลงานที่จะต้องนำเสนอด้วยการพรีเซ็นการออกแบบจัดงานแสดงสินค้าให้กับหน่วยงาน จึงต้องผลิตงานพรีเซ็นรูปแบบ 3 มิติ จากบริการรับทำ3D อนิเมชั่น เพื่อสร้างความแตกต่างและทำให้เจ้าของโครงการเห็นภาพการจัดงานได้อย่างชัดเจน

3D อนิเมชั่น แตกต่างจากงานเขียนแบบทั่วไปอย่างไร

            จากเดิมงานเขียนแบบทั่วไปจะเป็นการออกแบบด้วยภาพวาดที่มีรูปร่างและรูปทรงสวยงาม ไม่มีความซับซ้อน งานออกแบบจะทำให้เห็นเพียงด้านกว้างและด้านยาวเท่านั้น ส่วนการออกแบบด้วยภาพ 3D หรือบริการ รับทำ3D อนิเมชั่น เป็นการออกแบบด้วยโปรแกรมโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมโดยเฉพาะ และงานออกแบบที่ได้จะเป็นภาพ 3 มิติที่มีทั้งความกว้าง ความยาวและความลึก สำหรับ3D อนิเมชั่นจะเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ เมื่อนำมาประยุกต์กใช้กับงานออกแบบจัดงานแสดงสินค้า ทำให้ได้ภาพจำลองที่เสมือนจริงมาก

ความสำคัญของ 3D อนิเมชั่น กับงานพรีเซ็นการออกแบบจัดงานแสดงสินค้า

            ความทันสมัยและการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีผลทำให้ธุรกิจเกือบทุกประเภทต้องแข่งขันกันมากขึ้น งานรับออกแบบตกแต่งทั้งภายในภายนอกรวมถึง บริษัท ออร์กาไนเซอร์ ซึ่งทำหน้าที่นำเสนอรูปแบบงานที่รับดูแลและดำเนินการให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้า หรือมีความเข้าใจตรงกัน ทำให้ลูกค้าเห็นภาพหรือเข้าใจรูปแบบการจัดงานได้ง่าย ถือเป็นความได้เปรียบหากมีคู่แข่งเสนอตัวรับงานและต้องพรีเซ็นรูปแบบการจัดงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา

            การออกแบบด้วย บริการ รับทำ3D อนิเมชั่น เป็นการสร้างโมเดลที่มีความละเอียดอ่อน ให้บรรยากาศที่สมจริง เพราะเป็นการออกแบบงานแสดงสินค้า   ในรูปแบบกราฟฟิคและภาพเคลื่อนไหว นอกจากทำให้เห็นถึงไอเดียการออกแบบที่โดดเด่น ยังเห็นการจัดแบ่งพื้นที่ในบรรยากาศที่สมจริง หากพบปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบที่ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า หรือการออกแบบจัดแบ่งพื้นที่ยังไม่สมบูรณ์ลงตัว ก็สามารถปรับแก้ไขการออกแบบได้ง่ายและรวดเร็ว

            ปัจจุบันบริการ รับทำ3D อนิเมชั่น มีบริษัทเปิดให้บริการมากมาย บริษัท ออร์กาไนเซอร์ หรือผู้ประมูลงานไม่จำเป็นต้องมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่สำหรับงานออกแบบโดยเฉพาะ เพียงเลือกผู้ให้บริการรับทำ 3D Animation ที่มีคุณภาพและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ก็สามารถพรีเซ็นการออกแบบงานแสดงสินค้าหรือกิจกรรมอื่น ๆ ให้ลูกค้าพิจารณาได้โดดเด่นเหนือคู่แข่งขันอย่างมั่นใจได้แล้ว