Animationสาระน่ารู้

3D Animation คืออะไร ประยุกต์ใช้กับธุรกิจอะไรได้บ้าง

3D, 3D Animation, 3D Perspective, บริการออกแบบ 3D, ออกแบบภายใน, Allgentle

          คำว่า “Animation” ในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ ก็คือภาพยนตร์การตูน รูปร่างหน้าตาน่ารัก หรือรูปร่างแปลกประหวาด มีสีสันสดใส ที่เหมาะสำหรับเด็ก ๆ แต่ในความเป็นจริง คำว่า “Animation” ไม่ได้นำมาสร้างเป็นภาพยนต์การ์ตูนสำหรับเด็กเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับสื่อประเภทงานมัลติมีเดียที่เป็นงานเฉพาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้โดยตรง จะเห็นว่ามีบริษัท มีรับทำ 3D อนิเมชั่น เปิดให้บริการมากมาย ดังนั้นเรามาหาคำตอบกันว่า 3D Animation คืออะไร และนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจอะไรได้บ้าง

ออกแบบห้องนั่งเล่น, ออกแบบบ้าน, ออกแบบห้องครัว, ออกแบบห้องรับประทานอาหาร, ออกแบบห้องน้ำ, ออกแบบห้องนอน, ออกแบบภายใน, บริการออกแบบภายใน, ออกแบบภายนอก, บริการออกแบบภายนอก, บริการออกแบบ3D, 3D, 3DPerspective, Allgentle, Perspective

3D Animation คืออะไร ?

          อนิเมชั่น (Animation) หมายถึง การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการฉายภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพต่อเนื่องกันด้วยความเร็วที่เหมาะสม และความเร็วของภาพเคลื่อนไหวจะฉายด้วยความเร็วที่ต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของการแสดงผลที่ต้องการสื่อออกไป ซึ่ง อนิเมชั่น จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • 2D Animation คือ ภาพเคลื่อนไหวที่มองเห็นเป็น 2 มิติ ได้แก่ทั้งความสูงและความกว้าง
  • 3D Animation คือ ภาพเคลื่อนไหวที่มองเห็นแบบ 3 มิติ ได้แก่เห็นทั้งความสูงความกว้าง และความลึก ทำให้มีความสมจริงมากกว่า ภาพ 2 มิติ

รูปแบบของ Animation มีอะไรบ้าง

สำหรับนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่ต้องการนำ 3D Animation ไปใช้ในธุรกิจ ก่อนที่จะมอบหมายให้บริษัทหรือคนที่รับทำ 3D อนิเมชั่น ดำเนินการออกแบบ  ควรทราบรายละเอียดก่อนว่า รูปแบบของ Animation มีอะไรบ้าง เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะกับธุรกิจหรือเหมาะกับงานนั้น ๆ ซึ่งการรับทำ 3D อนิเมชั่น มี 3 แบบ คือ

  1. ออกแบบวาดภาพเคลื่อนไหว (Drawn Animation) ได้แก่ อนิเมชั่นเกิดจากการวาดภาพครั้งละภาพ แต่ใช้หลายๆพันภาพ โดยนำภาพเหล่านั้นมาฉายผ่านกล้องซึ่งอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที 
  1. Stop Motion หรือ Model Animation   เป็นการถ่ายภาพของหุ่นจำลองที่ค่อยๆขยับ  โดยโมเดลที่สร้างขึ้นสามารถใช้ได้อีกหลายครั้ง  และยังสามารถผลิตได้หลายตัว  แต่ต้องอาศัยเวลาและความทุ่มเทมาก
  1. คอมพิวเตอร์อนิเมชั่น (Computer Animation ) ความหมายตรงตัว ก็คือ รับทำ 3D อนิเมชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ เพราะปัจจุบันมีซอฟแวร์ที่สามารถช่วยให้การทำ Animation ง่ายขึ้น
งานออกแบบร้านทำผม, รับออกแบบร้านทำผม, รับทำภาพ 3D Perspective, รับออกแบบร้านค้า

3D Animation ประยุกต์ใช้กับธุรกิจอะไรได้บ้าง

จากภาพ 3 มิติหรือภาพ 3D ที่ได้รับความนิยมและถูกนำมาใช้ในสื่อโฆษณาต่าง ๆอย่างมากมาย เช่นการนำภาพ 3D ไปประยุกต์เข้ากับอุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง การเขียนแบบ และออกแบบ แต่ปัจจุบันภาพเคลื่อนไหวหรือ 3D Animation มีบทบาทสำคัญไม่แตกต่างไปจากภาพ 3 มิติหรืออาจจะได้รับความนิยมมากยิ่งกว่า เห็นได้จากการรับทำ 3D อนิเมชั่น ให้กับธุรกิจหลายๆประเภท ที่ปรับเปลี่ยนมาเป็นการใช้สื่อโฆษณาประเภทภาพเคลื่อนไหวมากขึ้น โดยนำ3D Animation ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจในหลายๆด้าน เช่น

  • ประยุกต์ใช้ 3D อนิเมชั่น ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
  • มาประยุกต์ใช้กับงานด้าน PRESENTATION เช่น นำเสนอรูปแบบการจัดงานแต่งของคู่บ่าวสาว การนำเสนอโครงการบ้านจัดสรรของหมู่บ้านต่างๆ การออกแบบร้านค้า ร้านกาแฟ หรือร้านอาหาร
  • การนำเอา 3D อนิเมชั่น มาประยุกต์กับการผลิตเกมส์ 3D

          การสร้างภาพเคลื่อนไหว หรือใช้สื่อ 3D Animation มาประยุกต์ใช้กับการบริหารธุรกิจ ในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็นในทุกๆ ด้าน เพราะนอกจากให้ความรู้สึกสมจริงแล้วผู้รับทำ 3D อนิเมชั่น ที่มีทักษะความสามารถ ยังออกแบบ Animation เพื่อถ่ายทอดกระบวนการทำงานที่มีความซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

5 ข้อดีของการออกแบบร้านกาแฟในฝัน ด้วยภาพ 3D
การเปิดร้านกาแฟในฝันเพื่อสร้างยอดขายในยุคนี้ งานบริการรวมทั้งรสชาติของกาแฟ ขนมหวาน และเมนูเครื่องดื่มภายในร้าน อาจยังไม่เพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้ตัดสินใจเข้ามาใช้บริการภายในร้าน
Read more.
เทคนิคการตั้งชื่อแบรนด์ ให้คนจำง่าย ยอดขายปัง
ยุคนี้การมีหลาย ๆ อาชีพตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด และการมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองไม่ว่าจะทำเป็นอาชีพเสริม อาชีพรอง
Read more.
ออกแบบ 3D เหมาะกับธุรกิจและงานออกแบบด้านใดบ้าง
งานออกแบบ ในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่มักเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้าง เพราะเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นผลงานที่มีรูปร่างหรือสัมผัสได้ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และงานออกแบบยังช่วยให้การทำงานเป็นไปตามขั้นตอน
Read more.
สร้างสื่อการสอนออนไลน์ยุคไวรัสโคโรนา ด้วย 3D Animation
การเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์สำคัญมาก โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 แต่ต้องยอมรับว่าการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนโดยเฉพาะเด็ก ๆ
Read more.
ออกแบบ 3D แตกต่างจากออกแบบ 2D อย่างไร เหมาะกับงานประเภทใดบ้าง
ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน นวัตกรรมใหม่
Read more.
ออกแบบครัวขายอาหารออนไลน์ ยุคไวรัสโควิด 19 ด้วยงานออกแบบ 3D
การแพร่ระบาดของโรคติดหรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่งผลกระทบต่อวิถีการใช้ชีวิตของคนในยุคนี้เป็นอย่างมาก ไม่เฉพาะการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโดยการทำงานอยู่กับบ้านหรือ Work
Read more.