Animationสาระน่ารู้

3 เรื่องน่ารู้ ของ 3D Animation

3 เรื่องน่ารู้ของ 3D Animation, บริการออกแบบ 3D, รับออกแบบภายใน, รับทำ Animation, Allgentle, 3D, Perspective, 3DPerspective

          ในอดีต ภาพเคลื่อนไหว ทั้ง แบบ 2D Animation และ 3D Animation ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ความบันเทิงเหมือนภาพยนตร์โดยบริษัทที่รับทำ 3D อนิเมชั่น จะออกแบบและสร้างรูปแบบออกมาให้มีแนวเรื่องหลากหลายและครอบคลุมแนววรรณกรรมที่ผู้ว่าจ้างต้องการ ปัจจุบัน ได้มีการนำภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับสื่อโฆษณาและงานสถาปัตยกรรม ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจและบริการในหลายๆด้าน

3 เรื่องน่ารู้ ของ 3D Animation

          การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3D Animation โดยการฉายภาพนิ่งหลายๆ ภาพต่อเนื่องกันด้วยความเร็วที่เหมาะสม ซึ่งงาน รับทำ 3D อนิเมชั่น มีลักษณะทางศิลปะที่โดดเด่น เนื่องจากมองเห็นทั้งความสูงความกว้าง และความลึก  ทำให้ภาพเคลื่อนไหวที่มองเห็นมีความสมจริงมากถึงมากที่สุด นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีอีกหลาย เรื่องน่ารู้ของ 3D Animation เช่น

1. ความหมายของ Animation

            คำว่า Animation เป็นภาษาอังกฤษที่มาจากคำว่า อะนิเมะ (anime’) แปลว่าเคลื่อนไหวหรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป แต่ในความหมายที่เป็นคำเฉพาะของภาษาญี่ปุ่นแปลว่า “ภาพยนตร์การ์ตูน” ซึ่งส่วนใหญ่ภาพยนตร์การ์ตูนสัญชาติญี่ปุ่นจะมีลักษณะทางศิลปะแตกต่างกับภาพยนต์การ์ตูนทั่ว ๆไป

2. การสร้าง 3D Animation

          งาน รับทำ 3D Animation เกิดขึ้นมาหลังจาก 2D Animation เป็นการพัฒนาต่อยอดทางศิลปะ โดยเพิ่มเข้าไปอีก 1 มิติคือ แนวลึก ซึ่งจากเดิม 2D Animation คือมิติทาง แนวตั้งและแนวนอน การนำมารวมกันก็จะทำให้ได้ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ที่ได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนและแนวลึกที่มีความสมจริงอย่างมาก สำหรับกระบวนการสร้างมักทำขึ้นในโปรแกรมเฉพาะ หรือถูกสร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ

3. ประเภทของ 3D Animation

          งาน รับทำ 3D Animation แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งการสร้างหรือการออกแบบต้องใช้เทคนิคการทำ Animation อย่างสร้างสรรค์ โดยกระบวนการสร้างที่แตกต่างกันตามประเภทของงาน ดังนี้

          1. ประเภทเทคนิค (technical presentation) การทำงาน Animation ประเภทเทคนิค ถือเป็นรับทำ 3D อนิเมชั่น ที่ง่ายที่สุดในการสร้างงาน โดยผู้ใช้หรือนักออกแบบมือใหม่สามารถเรียนรู้การสร้างงานประเภทเทคนิคจากโปรแกรมและเครื่องมือต่าง ๆ ได้

          2. ประเภทเหนือจริง (sci fi) เป็นการสร้างจินตนาการให้เกิดภาพเคลื่อนไหวที่โลกไม่เคยพบเห็น แต่รับรู้และมีความคุ้นเคย  ซึ่งเป็นเคล็ดลับในการสร้างรูปทรงที่คุ้นเคยในรูปทรงที่แปลกใหม่และไม่มีอยู่จริง

          3. ประเภทตัวละครเคลื่อนไหว (Character  Animation) อาจเป็นเรื่องของการนำตัวละครหรือวัตถุที่ไม่สามารถเคลื่อน ไหวได้มาทำให้มันมีชีวิต งานประเภทนี้เรียกว่าการสร้างตัวละครเคลื่อนไหว (หรือ  Character Animation)   ซึ่งมีรากฐานมาจากกาการ์ตูนวาดด้วยมือ  

          การนำ 3D Animation มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจในด้านต่าง ๆ ถึงแม้จะเป็นงานที่ต้องใช้บริการจากบริษัทหรือผู้รับทำ 3D Animation ที่เป็นมืออาชีพ เพื่อให้ผลงานออกมามีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการได้มากที่สุด แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจทั้งมือเก่าและมือใหม่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ3D Animation อยู่บ้าง