Uncategorized

รู้จัก 3D Animation กับ นักออกแบบสามมิติ

ความทันสมัยของเทคโนโลยี ทำให้งานออกแบบจากภาพวาดหรือภาพ 2 มิติ ปรับเปลี่ยนเป็นงานออกแบบ3D และ 3D Animation ที่ให้ความเสมือนจริงได้มากกว่า เพราะสามารถมองเห็นได้ทั้งด้านกว้าง ยาว และความลึก นอกจากนั้นยังมีการออกแบบด้วยภาพ 3 มิติที่เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ด้วย บทความนี้เราจะมาทำความรู้จัก3D Animation กับ นักออกแบบสามมิติว่าคืออะไร และมีบทบาทสำคัญอย่างไรในยุคนี้

3D Animation คืออะไร

Animation หมายถึง การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการฉายภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพต่อเนื่องกันด้วยความเร็วที่เหมาะสม ดังนั้นคำว่า 3D Animation ก็คือภาพเคลื่อนไหวที่มองเห็นแบบ 3 มิติ ได้แก่เห็นทั้งความสูงความกว้าง และความลึก ทำให้งานออกแบบมีความสมจริงมากกว่า ภาพ 2 มิติซึ่งเป็นการออกแบบด้วยลายเส้นหรือภาพวาด

อาชีพ นักออกแบบสามมิติ

สำหรับคนที่ทำหน้าที่ออกแบบ 3D Animation ถือเป็นอาชีพหนึ่งที่ผู้ออกแบบต้องมีความรู้ความสามารถในการออกแบบ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมีพื้นฐานความเข้าใจในองค์ประกอบศิลป์ มุมมองต่าง ๆ รูปร่างรูปทรง พื้นผิวสัมผัส สีสัน แสงเงา ทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่ต้องรู้และเข้าใจ สามารถเห็นภาพในหัวได้ จากนั้นจึงใช้โปรแกรมเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ภาพในหัวให้ออกมาเป็นชิ้นงานจริง

การทำงานและลักษณะงานของนักออกแบบสามมิติ

การออกแบบ 3D Animation นักออกแบบจะทำงานกับโปรแกรมหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับงานและความถนัด มีทั้งคนที่รับงานทำเองที่บ้านหรือที่เรียกกันว่าฟรีแลนซ์ และทำงานกับทีมงานหรือบริษัทให้บริการรับออกแบบ ลักษณะการทำงานจะต้องอยู่หน้าคอมแทบจะตลอดเวลา ใช้เวลาอย่างมากในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นไอเดียให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างไปจนถึงจับต้องได้

ขั้นตอนการทำงานของนักออกแบบสามมิติ

1. หลังจากพูดคุยและรับรายละเอียดงานจากลูกค้า จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อวางแผนออกแบบ มีการกำหนดเงื่อนไขและช่องทางสำหรับการสื่อสารระหว่างทำงานให้ชัดเจนระหว่างผู้ว่าจ้างกับนักออกแบบ

2. ในการออกแบบ 3D Animation บางกรณีอาจทำงานร่วมกับบุคคลหลายฝ่าย จะต้องนำข้อมูลมาวางแผนการทำงาน ว่าควรทำอะไรก่อนหลัง เพื่อการกระจายงาน และกำหนดรายละเอียดในการทำงานออกแบบร่วมกัน

3. ทำงานออกแบบ3D Animation ตามแผนที่วางไว้ พร้อมวิเคราะห์ปรับแก้เมื่อมีปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึ้น

4. เสนอผลงานการออกแบบต่อลูกค้า กรณีมีการปรับแก้หรือต้องแก้ไจ นำแบบมาพัฒนา ขยับปรับจนลงตัว จนได้แบบที่ลูกค้าพอใจ

5. ส่งมอบงานออกแบบ 3D Animation ให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขและข้อตกลง

ออกแบบ3D ออกแบบบ้าน ออกแบบห้องกินข้าว

ปัจจุบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจด้านต่าง ๆ จำเป็นต้องพัฒนาการนำเสนอด้วยวิธีที่หลากหลายและน่าสนใจอยู่ตลอดเวลา งาน3D Animation จึงเป็นการออกแบบที่ตอบโจทย์ได้มากที่สุด